Energetika.ba
Novosti

EPCG u pola godine ostvario profit od 43 miliona eura

Autor: Energetika.ba
EPCG u pola godine ostvario profit od 43 miliona eura

Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) završila je drugi kvartal sa neto dobiti od 42,88 miliona eura, dok je u istom prošlogodišnjem periodu zabilježila gubitak od 6,88 miliona eura.

Prema podacima iz izvještaja o poslovanju, koji je objavljen na sajtu Montenegroberze, poslovni prihodi preduzeća su na kraju juna porasli 26 odsto na 154,47 miliona eura.

Poslovni rashodi EPCG pali su 14 odsto na 114,35 milion eura. Od toga se na nabavnu vrijednost prodate robe odnosilo 19,65 miliona eura, troškove materijala 16,3 miliona eura, zarade, naknade i ostale lične rashode 9,55 miliona, a troškove amortizacije i rezervisanja 9,23 miliona eura. Ostali poslovni rashodi iznosili su 59,62 miliona eura.

Ukupna aktiva preduzeća vrijedila je na kraju juna 1,19 milijardi eura, što je dva odsto više nego u uporednom periodu.

Kratkoročna rezervisanja i obaveze preduzeća iznosile su 50,25 miliona eura, a dugoročna 68,29 miliona eura. Odložene poreske obaveze iznose 31,33 miliona eura, a neraspoređena dobit 99,12 miliona eura.

Akumulirani gubitak iznosi 948,13 hiljada eura.

Država Crna Gora ima 70,16 odsto akcija u EPCG, a italijanska kompanija A2A 28,6 odsto.

Energetika.ba