Energetika.ba
Novosti

FERK izdao dozvole za proizvodnju električne energije u mikropostrojenju OIE

Autor: Energetika.ba
FERK izdao dozvole za proizvodnju električne energije u mikropostrojenju OIE

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK na današnjoj redovitoj sjednici izdala je dozvole za proizvodnju električne energije u mikropostrojenju OIE za pet solarnih fotonaponskih elektrana na području Tešnja i jednoj solarnoj elektrani na području općine Usora.

Riječ je o podnositeljima zahtjeva: Proizvodnja električne energije "Energy Deljkić", vlasnik Deljkić Nedim iz Tešnja, INOX-DESIGN d.o.o., HidroRing d.o.o., COMEX d.o.o. i AGENCIJA-ES d.o.o. i za LJEVAKOVIĆ ENERGY, vlasnik Harun Ljevaković iz Usore. Riječ je o

Gospodarskom društvu EOL Petrol d.o.o. Sarajevo izdana je dozvola za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, a KOPEX-SARAJLIĆ d.o.o. Srebrenik obnovio je dozvolu za transport naftnih derivata cestovnim prometom.

Razdoblje valjanosti izdanih dozvola je 12 godina za proizvodnju električne energije u mikropostrojenju OIE, odnosno pet godina za dozvole iz sektora naftnog gospodarstva.

Za SARKOP d.o.o. Srebrenik, ELCOR d.o.o. Grude, BROTIS d.o.o. Čitluk, SP ĆOŠKOVIĆ d.o.o. Domaljevac i „Solarna elektrana Rešidbegović“, vlasnik Nedžad Rašidbegović iz Fojnice usvojeni su nacrti dozvola za proizvodnju električne energije i upućeni u postupak opće rasprave, dok je za proizvodnju električne energije u mikropostrojenju OIE u opću raspravu upućeno 10 nacrta dozvola.

Riječ je o podnositeljima zahtjeva: MADI d.o.o. Tešanj sa tri solarne fotonaponske elektrane, CORONA PACK d.o.o. Tešanj, JP „TOPLANA“ d.d. Tešanj, Proizvodnja električne energije „A.M.“, vlasnik Mujaković Admir iz Tešnja, Solarna elektrana „BETA“, vlasnik Mirjana Vukoja iz Gruda, te Samostalna obrtnička radnja „TUK“, vlasnik Zoran Buntić iz Posušja sa dvije solarne fotonaponske elektrane.

Za gospodarska društva JUNUZOVIĆ-KOPEX d.o.o. Lukavac i G-Petrol d.o.o. Sarajevo usvojeni su nacrti dozvola za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, a za JUNUZOVIĆ-KOPEX d.o.o. Lukavac i nacrt u postupku obnove dozvole za transport naftnih derivata cestovnim prometom.

Svi navedeni nacrti dozvola moći će se pregledati i na web stranici www.ferk.ba, a zainteresirane osobe moći će dostaviti i svoje pisane komentare na nacrte do 4.6.2021. godine do 10 sati, poštom na adresu Kneza Domagoja 12 A, Mostar, kao i na elektroničku adresu kontakt@ferk.ba.

Također, FERK je donio dva rješenja po žalbi kupaca na akte koji su donijela dva javna elektroprivredna poduzeća.

Na kraju, rješavajući po podnesenim zahtjevima za poništavanje i ukidanje rješenja po pravu nadzora podnositelja ENERGI-EUROPA d.o.o. Prozor–Rama, a koja je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, FERK je donio 20 rješenja prema kojima se zahtjevi odbijaju kao neutemeljeni, priopćeno je iz FERK-a.

Energetika.ba / FENA