Energetika.ba
Novosti

FERK održao prvu redovitu sjednicu u ovoj godini

Autor: Energetika.ba
FERK održao prvu redovitu sjednicu u ovoj godini

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK na današnjoj redovitoj sjednici usvojila je Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Općih uvjeta za isporuku električne energije te Nacrt Pravilnika o metodologiji za izračunavanje naknada za priključenje i definiranje rokova i uvjeta za priključak na distribucijsku mrežu.

Predmetni dokumenti doneseni su kao rezultat kontinuiranog praćenja njihove primjene, kao i pristiglih prijedloga i upita vezanih za primjenu pojedinih odredbi Općih uvjeta koje su dostavljali nadležni operatori distribucijskog sustava, opskrbljivači i kupci električne energije, odnosno, analizirani su tehnički elementi i financijski učinci realizacije priključaka, posebno vezano za izračunavanje naknada i definiranje rokova i uvjeta za priključak na distribucijsku mrežu.

Odlučeno je kako će FERK održati opće rasprave o nacrtima ova dva dokumenta, i to:

- 12.2.2019. godine, s početkom u 11 sati na Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Općih uvjeta za isporuku električne energije i

- 12.2.2019. godine, s početkom u 13 sati na Nacrt Pravilnika o metodologiji za izračunavanje naknada za priključenje i definiranje rokova i uvjeta za priključak na distribucijsku mrežu.

Rasprave će se održati u Mostaru, u prostorijama FERK-a, dok se preslike dokumenata mogu preuzeti na Protokolu FERK-a u razdoblju od 22.1.2019. godine do 15.2.2019. godine ili na internetskoj stranici FERK-a www.ferk.ba.

Dozvole za rad za proizvodnju električne energije izdane su gospodarskim društvima SOR "FOTONAPONSKA ELEKTRANA-NEVIĆ POLJE 1." vl. Robert Begić, iz Novog Travnika i "HE Energy" d.o.o. Stolac. Za gospodarsko društvo ArcelorMittal Zenica, d.o.o. pripremljen je Nacrt dozvole za rad (licencije) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a i isti je upućen u postupak opće rasprave.

Tekst nacrta ove dozvola može se dobiti svakim radnim danom od 11 do 13 sati, u sjedištu FERK-a ili na internetskoj stranici FERK-a.

FERK je donio i dva rješenja po žalbi kupaca na akte koje je donijelo JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar.

Energetika.ba / FENA