Energetika.ba
Novosti

Institucija ombudsmena BiH; Gradska Toplana u Banja Luci tjera građane u dužničko ropstvo

Autor: Energetika.ba
Institucija ombudsmena BiH; Gradska Toplana u Banja Luci tjera građane u dužničko ropstvo

Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, u okviru svoje redovne nadležnosti postupala je po žalbama građana koji traže isključenje sa sistema centralnog grijanja banjalučke Toplane.

U postupku istrage, kako je saopćeno, utvrđeno je da Toplana nezakonito i kršeći norme obligacionog prava jednostrano mijenja uslove ugovornog odnosa i onda pokrene postupak prinudne naplate potraživanja za usluge koje građani jednostavno i nedvosmisleno ne žele.

Prema opštim principima obligacionog prava ništavan je ugovorni odnos iz kojeg jedna strana (u ovom slučaju građanin) može izaći samo ispunjenjem niza uslova, koji su naknadno dodati, od kojih su neki praktično nemogući, jer zavise od volje trećih strana i koji podrazumijevaju dodatne finansijske obaveze samo za jednu stranu.

Ombudsmeni izražavaju uvjerenje da će sudovi uzeti u obzir preporuke Ombudsmena izdate u ovakvim predmetima, u skladu s pozitivnim propisima, jer ovakvo postupanje Toplane ima za posljedicu manje volje jedne ugovorne strane, koje svaki ugovorni odnos čine ništavim, oborivim na sudu, a ujedno i ne proizvode obaveze za tuženu stranu.

Sa stanovišta dobre uprave i vladavine prava, neprihvatljivo je da se jedinica lokalne samouprave i javno komunalno preduzeće, čiji rad finansiraju građani, ogluši na molbe građana za izlazak iz ugovornog odnosa, samo da bi imala mogućnost da ih tuži na sudu za visoke novčane iznose, dok su oni često u stanju socijalne potrebe i bez adekvatne pravne zaštite, saopćeno je iz Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH.

Energetika.ba / FENA