Energetika.ba
Novosti

Košarac: Sačinjena informacija o Trgovskoj gori za Vijeće ministara BiH

Autor: Energetika.ba
Košarac: Sačinjena informacija o Trgovskoj gori za Vijeće ministara BiH

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine je sačinilo sveobuhvatnu informaciju u vezi s aktivnostima Vlade Hrvatske na lokaciji Trgovska gora.

Ministar Staša Košarac ističe da je informacija proslijeđena na usvajanje Vijeću ministara BiH, od kojeg očekuje da tu informaciju usvoji kako bi se na vrijeme donijele odluke koje će prije svega pomoći građanima BiH koje bi odlaganje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori ugrozilo.

- Mislim da smo potpuno opredjeljeni da zajedno radimo na tom pitanju. Sačinili smo informaciju za Vijeće ministara od kojeg tražimo da tu informaciju usvoji kako bismo donijeli odluke koje će pomoći prvije svega svima na u BiH i aktivno učestvujemo u rješavanju ovog pitanja - kazao je ministar.

Košarac ističe da je ministarstvo predložilo da se formira koordinaciono tijelo koje će na ovom pitanju raditi s institucijama na svim nivoima vlasti. Također je predloženo formiranje ekspertnog tima, jer, kako je kazao, BiH mora imati argumentaciju na temelju naučnih dokaza koju treba suprotstaviti argumentaciji hrvatske strane, a predloženo je i formiranje pravnog tima.

- Naše procjene ukazuju da Hrvatska neće odustati od plana da na Trgovskoj gori naprevi odlagalište radioaktivnog otpada, što može imati štetne posljedice po zdravlje građana u BiH. Iz tog razloga smatramo da ćemo ovaj proces morati iznijeti kroz arbitražu pred Međunarodnim sudom. Iz tog konteksta ćemo tražiti okvir za vrlo jasno međunarodno pravno djelovanje, a sve to smo predložili u zaključcima koji su dati na usvajanje na sjednici Vijeća ministara - objašnjava Košarac.

Košarac očekuje od Vijeća ministara da će prihavatiti informaciju, zaključke i odluke, što bi omogućilo da se u razumnom vremenu kreiraju kretnje i zastupaju interesi građana BiH, te da će očuvati sliv rijeke Une, zdravlje ljudi i životnu sredinu na tom području.

Energetika.ba / FENA