Energetika.ba
Novosti

Nedić potpisao ugovore za izvođenje radova s ciljem poboljšanja energijske učinkovitosti

Autor: Energetika.ba
Nedić potpisao ugovore za izvođenje radova s ciljem poboljšanja energijske učinkovitosti

Federalni ministar prostornog uređenja Željko Nedić potpisao je dva ugovora, zajedno s predstavnicima odabranih izvođača radova, za izvođenje radova s ciljem poboljšanja energijske učinkovitosti četiri objekta javnih institucija.

Prvi ugovor je potpisan u okviru projekta AF BEEP, dodatno finansiranje za Projekt energetske efikasnosti za BiH. Riječ je o projektu koji realizira Federalno ministarstvo prostornog uređenja iz kreditnih sredstava Svjetske banke, a kojim će u narednom periodu biti obnovljen jedan objekt iz Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Drugi ugovor se odnosi na radove u okviru projekta LowCarbon koji se provodi u saradnji s UNDP-om iz sredstava grantova Zelenog klimatskog fonda (GCF-a) čiji je glavni cilj povećanje ulaganja u zgrade javne namjene s niskom emisijom ugljika putem izrade i provedbe Nacionalnog okvira za ulaganja niske emsije u zgrade javne namjene. U sklopu ugovora bit će izvedeni radovi na tri objekta u Zeničko-dobojskom kantonu. Ukupna vrijednost potpisanih ugovora iznosi oko 1.860.000 KM.

Ugovorom potpisanim u okviru AF BEEP, dodatno finansiranje za Projekt energetske efikasnosti za BiH, definirani su radovi na objektu Dijagnostički aneks Univerzitetske kliničke bolnice u Mostaru, dok se ugovor u okviru projekta LowCarbon. Povećanje ulaganja u zgrade javne namjene s niskom emisijom ugljika odnosi na radove na OŠ Mula Mustafa Bašeskija Donje Moštre Visoko, OŠ Musa Ćazim Ćatić Veliko Čajno Visoko i MSŠ Nordbat 2 Vareš. Navedena sredstva će biti iskorištena za radove na termoizolaciji vanjskih zidova, zamjeni vanjskih otvora, termoizolaciji stropova, krovova i tavanica, zamjeni rasvjetnih tijela energetski učinkovitim, ugradnju novih kotlova s niskom emisijom stakleničkih plinova, zamjenu opreme u kotlovnicama, zamjenu radijatorskih ventila i druge radove.

Nedić je izrazio zadovoljstvo zbog novih potpisanih ugovora te naglasio kako je ministarstvo opredijeljeno cilju daljnjeg investiranja u mjere energijske učinkovitosti na javnim objektima koje će povećati ugodnost boravka za korisnike objekata, povećati vrijednost objekata, smanjiti energijske gubitke, potrošnju energenata i emisiju stakleničkih plinova. Ministar je izrazio spremnost podržati sadašnje i buduće projekte iz ove oblasti.

Na području Federacije BiH su u okviru projekta BEEP - Projekt energetske efikasnosti za BiH i AF BEEP - dodatno finansiranje za Projekt energetske efikasnosti za BiH, u periodu od 2016. do danas, uspješno provedene mjere energijske efikasnosti na 89 objekata, a u čiju obnovu je uloženo više od 48 milijuna KM. Procijenjena je godišnja ušteda od 35.000 MWh, poboljšan komfor za više od 560.000 korisnika, te kreirano 2.400 zelenih radnih mjesta, kao i smanjene emisije CO2 za 12.350 tona u tijeku godine. U okviru projekta LowCarbon - povećanje ulaganja u zgrade javne namjene s niskom emisijom ugljika, u period od početka projekta 2018. godine do sada su izvršeni radovi poboljšanja energijske učinkovitosti na 21 objektu u čiju je obnovu uloženo oko 3,5 miliona KM te je procijenjeno smanjenje emisije stakleničkih plinova 1.780 tona CO2 na godinu, saopćeno je iz Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

(Energetika.ba / FENA)