Energetika.ba
Novosti

Pintul: Federacija će dobiti agenciju za energijsku efikasnost

Autor: Energetika.ba
Pintul: Federacija će dobiti agenciju za energijsku efikasnost

Savjetnica federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Amira Pintul izjavila je u razgovoru za Fenu da se u Federaciji uspješno ispunjavaju obaveze u oblasti energijske efikasnosti, a koje u narednom periodu nalažu uspostavu Agencije za energijsku efikasnost.

Kaže da je donošenjem Zakona o energijskoj efikasnosti, Metodologije izračuna i raspodjele indikativnih ciljeva Federacije BiH za uštedu u potrošnji energije, Akcionog plana energijske efikasnosti FBiH za period 2016.- 2018. godine, Pravilnika o informacionom sistemu Federacije BiH, te niza uredbi Federacija dobrim dijelom ispunila zakonske obaveze po Ugovoru o uspostavi Energetske zajednice, a samim tim i izvršila transponovanje zadanih direktiva u entitetsko zakonodavstvo, što je u ovom slučaju entitetska obaveza.

- Pored transponovanja ispunjavanja dijela obaveza koje proizilaze iz Ugovora o uspostavi Energetske zajednice, resorni ministar Nermin Džindić donio je Odluku o uspostavi kantonalne platforme putem koje su, na unificiran način, svi kantoni u Federaciji BiH ispunili dio svojih zakonskih obaveza u oblasti energijske efikasnosti, kao što je npr. izrada i donošenje kantonalnih akcionih planova energijske efikasnosti – rekla je Pintul.

Po okončanju donošenja podzakonskih propisa čiji su rokovi utvrđeni Zakonom o energetskoj efikasnosti, Vlada Federacije BiH treba pristupiti i donošenju odluke o formiranju Agencije za energijsku efikasnost koja će, u tom slučaju imati uslove za normalan i efikasan rad.

- Aktivnost u vezi uspostave agencije trebala bi biti jedan od prioritetnih zadataka za naredni period - smatra Pintul.

U cilju postizanja veće energijske efikasnosti uštede u krajnjoj potrošnji energije u oblasti zgradarstva, ističe da je Vlada FBiH donijela Uredbu o provođenju energijskih audita i izdavanju energijskih certifikata kako bi se primjenila direktiva EU koja se odnosi na energijske karakteristike zgrada.

Dakle sve ono što ona nosi u standardima izgradnje zgrada, njihove prodaje ili iznajmljivanja, kako je i propisano u Zakonu o energijskoj efikasnosti FBiH.

- U skladu s tim u završnoj fazi je izrada i donošenje Pravilnika o minimalnim zahtjevima za energijskim karakteristikama zgrada, što je obaveza Federalnog ministarstva prostornog uređenja – kaže Pintul.

U BiH je implementiran 31 projekt energijske efikasnosti, od čega 29 u Federaciji BiH. Od tih projekata 22 projekta odnose se na industriju, šest na infrastrukturu, a tri na zgrade malih i srednjih preduzeća.

Govoreći kako ovi projekti utiču na održivi energetski i sveopći razvoj, Pintul kaže da su iskustva na polju energijske efikasnosti generalno pozitivna.

- U Bosni i Hercegovini implementirano je znatno više projekata energijske efikasnosti nego što se spominje i zaista je puno uspješno realiziranih kojim su evidentirane značajne uštede energenata. Tu se prevashodno misli na projekte kao što su sanacije i obnove više od 100 javnih objekta koji su doveli do povećanja komfora, smanjenja računa za energiju, a neke javne ustanove iz ušteda ostvarile su i dodatne benefite kao što je npr. osposobljavanje dodatnih korisnih prostora, uređenje vrtića, nabavke raznih uređaja, opreme i slično – rekla je Pintul.

Kroz međunarodne i domaće projekte, samo u zadnjih šest do sedam godina uloženo je oko 100 miliona dolara u direktne i indirektne mjere energijske efikasnosti, a to je, potcrtava, najbolji pokazatelj dobre prakse ulaganja u ovu oblast.

- Projekti i ulaganje u energijsku efikasnost defitnitivno vode ka održivom energetskom razvoju ali ključno pitanje i dalje ostaje osiguranje finansijskih sredstava. Također, donošenjem Pravilnika o informacionom sistemu Federacije BiH stvorili su se uslovi da se izvrši popunjavanje baza podataka na osnovu kojih će se, u narednom periodu, moći utvrditi stvarne uštede u potrošnji energije, odnosno učinci u vezi smanjenja uticaja na okoliš, poboljšanja sigurnosti snabdijevanja energijom i zadovoljavanja potrošnje energije – poručila je u razgovoru za Fenu savjetnica federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Amira Pintul.

Energetika.ba / FENA