Energetika.ba
Novosti

Raspisan tender za RTB "Bor"

Autor: Energetika.ba
Raspisan tender za RTB "Bor"

Ministarstvo privrede Srbije raspisalo je javni poziv za strateškog investitora za Rudarsko-topioničarski basen "Bor", kojim je predviđena obavezna novčana dokapitalizacija kompanije u iznosu od 350 miliona dolara.

Prema javnom pozivu, objavljenom u današnjem broju beogradskog dnevnika "Politika", ulagač može biti domaća ili strana kompanija koja se bavi eksploatacijom ili proizvodnjom bakra i ostalih plemenitih metala u posljednjih 10 godina u kontinuitetu.

Tenderom se predviđa da kompanija mora da ima poslovni prihod veći od 500 miliona dolara.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 20. avgust u 12.00 časova, a prijava se podnosi Ministarstvu privrede Srbije u zatvorenoj koverti.

Potencijalni investitori moraju da dostave i bankarsku garanciju u iznosu od milion dolara.

Kako navodi "Politika", upravo na ovom zahtjevu padali su neki od prethodnih tendera za RTB "Bor", jer su ovu kompaniju uglavnom htjeli kupci bez para.

Tako rumunski "Kuprom", koji je na tenderu raspisanom 2006. godine dostavio najveću ponudu, od 400 miliona dolara, ni poslije produženja rokova nije dostavio bankarsku ganranciju.

Energetika.ba