Energetika.ba
Podaci za decembar

U Federaciji BiH viša proizvodnja lignita i koksa, manje uglja i struje

Autor: Energetika.ba
U Federaciji BiH viša proizvodnja lignita i koksa, manje uglja i struje
Foto: Ilustracija

Bruto proizvodnja električne energije u FBiH u decembru 2023. godine iznosila je 714 GWh, dok je u istom mjesecu 2022. godine iznosila 734 GWh.

U ukupnoj bruto proizvodnji električne energije, hidroelektrane su učestvovale sa 57,84 posto, termoelektrane sa 38,24 posto, a vjetroelektrane sa 3,92 posto.

Proizvodnja mrkog uglja u FBiH u decembru 2023. godine iznosila je 284.815 t, a u istom mjesecu 2022. godine 315.985 t.

Proizvodnja lignita u FBiH u decembru 2023. je 119.357 t, a u istom mjesecu 2022. godine bila je 66.944 t.

Proizvodnja koksa u decembru prethodne godine je 61.872 t, a u decembru 2022. godine 57.834 tone.

Uvoz naftnih proizvoda u decembru 2023. godine je 92.881 tonu, a u istom mjesecu 2022. je 99.976 t. Od ukupnog uvoza, u decembru je uvezeno dizel goriva 76,71 posto, bezolovnog motornog benzina 11,10 posto, a mazuta i lož ulja ekstra lakog 6,20 posto, podaci su Federalnog zavoda za statitiku.