Energetika.ba
pet faza

UNDP pokreće studiju o utjecaju klimatskih promjena na zimski turizam u BiH

Autor: Energetika.ba
UNDP pokreće studiju o utjecaju klimatskih promjena na zimski turizam u BiH
Foto: Unsplash

Ured UNDP-ija u Bosni i Hercegovini naručit će istraživanje/studiju koja će pružiti dubinsku analizu utjecaja klimatskih promjena na zimski turizam u Bosni i Hercegovini. Međunarodna organizacija će izabrati pružatelja ove usluge putem tendera koji je objavljen jučer. Ponude će se primati do 6. juna.

U skladu s aktualnim klimatskim promjenama koje su već evidentne u jugoistočnoj Evropi, Bosna i Hercegovina dijeli alarmantna predviđanja s drugim zemljama u regiji. Stručnjaci, evropske institucije i dužnosnici upozoravaju na probleme koji nastaju zbog klimatskih promjena i pogađaju sve sfere društva i gotovo sve sektore ekonomije.

Jedan od najosjetljivijih sektora je turizam. Međunarodna zajednica i evropski stručnjaci na poseban način tretiraju ovaj sektor s obzirom na to da zahtijeva najveća ulaganja i da je pogođen pandemijom Covid-19, koja je okarakterizirana kao najveći pad u historiji turizma. Prema rezultatima naučnih istraživanja, porast prosječne godišnje temperature uzrokovat će kasniji početak zime, smanjenje snježnog pokrivača i dužine zime.

Istraživanje/studija će se provoditi u pet faza koje će obuhvatiti istraživanja u područjima meteorologije, turizma, finansija, odnosa s javnošću i završni izvještaj.

Tokom perioda istraživanja pružatelj usluga će biti dužan formirati tim od četiri stručnjaka za područja: meteorologije (klimatske promjene), turizma, finansija i odnosa s javnošću.

Očekivano trajanje provedbe istraživanja/studije je 6 mjeseci.

U području meteorologije planira se dobiti detaljna analiza utjecaja klimatskih promjena na zimski turizam u Bosni i Hercegovini iz meteorološke perspektive. Ovo uključuje prikupljanje podataka: prikupljanje historijskih i trenutnih klimatskih podataka, s fokusom na temperaturu, oborine i obrasce snježnih oborina u ključnim područjima zimskog turizma, analizu trendova: radi utvrđivanja promjena zimskih vremenskih uvjeta, uključujući duljinu zimske sezone i trajanje snježnog pokrivača, klimatske projekcije predviđanjem budućih promjena zimskih vremenskih obrazaca i njihov potencijalni utjecaj na snježne padavine i procjenu kako te meteorološke promjene utječu na prikladnost i pouzdanost zimskih turističkih destinacija.

Istraživanje u području turizma podrazumijevatće dubinsku analizu utjecaja klimatskih promjena na zimski turizam u Bosni i Hercegovini, fokusirajući se na faktore specifične za turizam. Ovo uključuje: prikupljanje podataka o dolascima turista, popunjenosti hotela i prihodima tokom zimskih mjeseci, ispitivanje promjena u ponašanju i preferencijama turista zbog promijenjenih zimskih uvjeta, procjenu kako promjene zimskog vremena utječu na turističku infrastrukturu, aktivnosti i usluge, usporedbu trendova zimskog turizma u Bosni i Hercegovini s trendovima u drugim zemljama jugoistočne Europe koje se suočavaju sa sličnim klimatskim promjenama, prenosi portal Indikator ba.

Istraživanje u području finansija obuhvata dubinsku analizu finansijskog utjecaja klimatskih promjena na zimski turizam u Bosni i Hercegovini. Ovo uključuje procjenu finansijskih gubitaka koji proizlaze iz kraćih zimskih sezona i smanjene količine snijega, procjenu ekonomske održivosti poslovanja zimskog turizma u promjenjivim klimatskim uvjetima, procjenu troškova povezanih s mjerama prilagodbe i potrebnim ulaganjima za ublažavanje utjecaja klimatskih promjena na turistički sektor, kao i predviđanje budućih prihoda od turizma na temelju različitih scenarija klimatskih promjena.

Istraživanje u području odnosa s javnošću ključivat će komunikacijske strategije, analiza percepcije, medijski angažmani PR kampanje.

Istraživači će rezultate istraživanja objediniti i dostaviti u opsežno konačan izvještaj, uključujući organizaciju dva događaja na kojima će se predstaviti rezultati istraživanja.

Pokretanje istraživanja dolaze nakon jako loše zimske sezone u zimskim centrima u BiH, uzrokovane prvenstveno nedostatkom snijega većim dijelom zime.