Energetika.ba
Novosti

Vizija razvoja energetskog sektora BiH na 4. Energetskom samitu

Autor: Energetika.ba
Vizija razvoja energetskog sektora BiH na 4. Energetskom samitu

Energetski sektor u BiH nalazi se pred ključnim izazovima a sad je vrijeme za strateške odluke. Četvrti put, u organizaciji USAID-ovog projekta Investiranje u sektor energije (EIA) u BiH u suradnji sa Njemačkom agencijom za međunarodnu saradnju GIZ, a pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Državne regulatorne komisije za električnu energiju, Regulatorne komisije za energiju u FBiH i Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske od 25. do 27. aprila, 2018, Neum će biti mjesto susreta ključnih aktera energetskog sektora u BiH. Donosioci odluka, kao i ključni eksperti i zainteresirani investitori razgovarat će o najaktuelnijim temama u sektoru koji, uz prave političke odluke koje se još čekaju, može biti pokretač privrednog razvoja u BiH.

Održivi razvoj energetskog  sektora u BiH, gas i ugalj kao energenti, tržište energije, investiciona klima za ulaganje u energetski sektor, regulatori kao okosnica razvoja energetskog sektora, te njihova uloga u energetskoj efikasnosti ključne su teme panela 4. Energetskog samita. Učesnici će razgovarati o najaktuelnijim problemima i preprekama razvoju energetskog sektora, dok će imati priliku diskutovati i o nekim od rješenja. Zaključci i preporuke koje će poslati eksperti bit će dobra osnova za kreiranje energetske politike u narednom periodu.  Kao novost u odnosu na prethodne samite, ovaj će biti interaktivne prirode jer će se očekivati i aktivno učešće prisutnih koji će o raznim pitanjima glasati putem aplikacije. Također, prezentacija ključnih poruka održat će se treći, završni dan Samita pred donosiocima odluka od kojih se očekuje da u narednom periodu povuku ključne poteze za dalji razvoj energetskog sektora u BiH

«Nestrpljivo dočekujemo 4. Energetski samit kako bismo povezali ključne aktere energetskog sektora u BiH, posebno predstavnike izvršne i zakonodavne vlasti, i predstavnike političkih partija kako bi našli rješenja koja će odrediti pravce razvoja energetskog sektora u Bosni i Hercegovini», najavio je Ognjen Marković, direktor USAID EIA projekta. Prema njegovim riječima, i ove godine Neum će biti mjesto susreta na kojem će se revidirati do sada učinjeno, te podcrtati ključne korake koji predstoje u razvoju energetike u skladu sa Evropskim energetskim politikama

Do danas je vlada SAD-a, prvenstveno putem USAID-a, osigurala 1,7 milijardi dolara za podršku ekonomskom, demokratskom i socijalnom napretku Bosne i Hercegovine.

Energetika.ba