Energetika.ba
Novosti

Vlada FBiH: Izvještaj o realizaciji projekata u sektoru energije

Autor: Energetika.ba
Vlada FBiH: Izvještaj o realizaciji projekata u sektoru energije

Vlada Federacije BiH je usvojila izvještaj o implementaciji projekata iz Programa javnih investicija u Sektoru energije, zaključno sa 30.9.2017. godine.

Riječ je o projektima JP Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo (Vjetroelektrana Podveležje 1, HE Vranduk i HE Janjići na rijeci Bosni, HE Una Kostela, HE Babino Selo, Blok 7 - 450 MW TE Tuzla, Blok 8 - 300 MW TE Kakanj, RiTE Bugojno - 300 MW, hidrotehnički objekt tunel Ribnica, oprema mehanizovanog širokočelnog kompleksa za podzemnu eksploataciju uglja u pogonu Stara jama ZD RMU Zenica d.o.o. i oprema mehanizovanog širokočelnog kompleksa za podzemnu eksploataciju uglja u ZD RMU Kakanj d.o.o.).

Projekti JP Elektroprivrede HZHB d.d. Mostar su CHE Vrilo, distribucija električne energije BiH/B, Vjetroelektrana Mesihovina i SCADAIDMS/OMS s pripadajućim komunikacionim sistemom, a BH Gasa d.o.o. Sarajevo gasifikacija Srednjebosanskog kantona i južna interkonekcija BiH i Hrvatske.

Svi ovi projekti obuhvaćeni su Programom javnih investicija Federacije BiH.

Energetika.ba