Energetika.ba
Novosti

Vlada FBiH: Produžen rok za subvencioniranje troškova električne energije

Autor: Energetika.ba
Vlada FBiH: Produžen rok za subvencioniranje troškova električne energije

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, do 30.6.2021. godine produžila važenje Odluke o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske efikasnosti.

Subvencije će biti iskazivane na računima za utrošenu energiju do roka primjene.

Za kupce električne energije iz kategorije domaćinstva kod JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar koji ostvaruju pravo na najniži iznos penzije koju je u tekućem mjesecu isplatio Federalni zavod PIO/MIO u Federaciji BiH, te pravo na stalnu finansijsku pomoć korisnicima koji imaju izdata rješenja od nadležnih službi/centara za socijalni rad u FBiH, primjenjuje se oblik smanjenja troškova za električnu energiju na način da se potrošnja manja od prosječne (manja od 268 kWh mjesečno kod JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, odnosno manja od 348 kWh kod JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar), subvencionira u skladu sa ovom odlukom.

Energetika.ba