Energetika.ba
Novosti

Vlada RS-a traži hitnu deblokadu investicija 'Elektroprijenosa BiH'

Autor: Energetika.ba
Vlada RS-a traži hitnu deblokadu investicija 'Elektroprijenosa BiH'
Vlada Republike Srpske (RS) ponovo je od uprave "Elektroprijenosa Bosna i Hercegovina“ zatražila hitno deblokiranje prethodno odobrenih investicionih projekata, koji u okviru ove kompanije trebaju biti realizovani na teritoriji RS.

-Uzimajući u obzir težinu situacije u kojoj se 'Elektroprijenos BiH' a.d. Banja Luka već neko vrijeme nalazi, Vlada RS-a, u svojstvu jednog od njegova dva akcionara, od generalnog direktora, upravnog odbora, te uprave kompanije u cjelini, zahtijeva hitno dostavljanje detaljne informacije o svim zaustavljenim projektima koji su trebali biti realizovani na teritoriji RS-a, a koji su ranije odobreni od upravnog odbora i skupštine akcionara kompanije - saopćeno je nakon sjednice entitetske vlade.

Informacija treba da sadrži, kako se precizira, podatke o sadržaju, statusu, razlozima neprovođenja, te finansijskoj vrijednosti svakog pojedinačnog projekta i datume njihovog odobrenja.

Entitetske vlada od generalnog direktora, uprave i upravnog odbora kompanije zahtijeva hitno dostavljanje detaljne informacije o broju penzionisanih radnika kompanije u proteklih šest mjeseci, razlozima zbog kojih nije došlo do popunjavanja na ovaj način oslobođenih radnih mjesta, te o statusu provedenih konkursnih procedura za prijem radnika u kompaniji.

Od uprave kompanije zahtijeva i hitno dostavljanje detaljne informacije o statusu svojih članova, odnosno periodu isteka njihovih mandata, kao i pravno tumačenje svih implikacija koje iz postojeće situacije po kompaniju mogu proisteći.

Vlada je zadužila entitetsko Ministarstvo pravde da joj u što kraćem roku dostavi detaljnu informaciju o svim raspoloživim mogućnostima zaštite prava i interesa RS-a, kao jednog od suvlasnika, odnosno jednog akcionara "Elektroprijenos BiH“ a.d Banja Luka sudskim putem.

Ministar finansija RS-a Zoran Tegeltija je 24. maja rekao novinarima da su “predstavnici Bošnjaka u upravi ovog zajedničkog preduzeća blokirali rad 'Elektroprijenosa', jer nisu saglasni da sadašnji direktor Mate Žarić ostane na toj funkciji“.

-U Federaciji BiH ne mogu da se dogovore da li će direktor biti Bošnjak ili Hrvat. Konkursna procedura je završena i predloženo je da na funkciji ostane Žarić - rekao je tada Tegeltija i dodao da "Elektroprijenos" nema finansijski i plan investicija za period od 2018. do 2020. godine, te da ne može primati nove radnike, iako je po raznim osnovama tu firmu u posljednje vrijeme napustilo 56 ljudi.

-Obustavljanjem investicija može doći u pitanje redovno snabdijevanje strujom, a prije svega mislimo na veliku investiciju izgradnje trafostanice 'Banjaluka'. Apelujemo da predstavnici FBiH svoje odnose ne prelamaju preko zajedničkih preduzeća u BiH - naveo je Tegeltija.

Energetika.ba / FENA