Energetika.ba
Novosti

Završeno savjetovanje CIREDA: Pametne mreže obaraju cijenu energije

Autor: Energetika.ba
Završeno savjetovanje CIREDA: Pametne mreže obaraju cijenu energije

Prezentacijom referata koji se odnose na kvalitet električne energije te pogon, upravljanje i zaštitu sistema u Mostaru je u utorak uveče okončano trodnevno savjetovanje bosanskohercegovačkog ogranka Međunarodne konferencije elektrodistributera (CIRED). U uvodnim referatima i oko 60 stručnih radova u više navrata rečeno je da električna energija u Bosni i Hercegovini može biti jeftinija, kvalitetnija a napajanje potrošača mnogo sigurnije. Da bi se to ostrvarilo neophodna je primjena modernih tehnologiuja, razvoj pametnih mreža te niz drugih pretpostavki. U susretu sa tim verlikim izazovom brojnost inženjerskog kadra u ovoj oblasti, njihova stručnost i posvećenost poslu garantuju da BiH može uspješno odgovoriti na sve uslove koji proističu iz evropskih direktiva i izazove koje donosi budućnost. Oko 300 učesnika savjetovanja, puna konferencijska sala tokom izlaganja svih referata kao i prezentacije proizvođača opreme i informatičke podrške - uglednih svjetskih kompanija potvrđuju da je ovo bio izuzetno važan, dobro organizovan i nada sve plodan skup.

U nedjelju navečer otvorio ga je član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović koji elektroenergetski sustav vidi kao iztuzetno značajnog čimbenika u nastojanju da jačamo bosanskohercegovačku ekonomiju i cijelu zajednicu. Njemu je ovom prigodom uručena plaketa BHK CIGRE dodijeljena u povodu obilježavanja 25 godina te strukovne organizacije. Obražajući se u ime Akademije nauka i umjetnosti BiH dr. Zijo Pašić je konstatovao da smo osiromašeni sa istraživačima i naučnim institucijama i da ovakvi skupovi doprinose da se to siromaštvo ne produbljuje.

Predsjednik Bosanskohercegovačkog komiteta Međunarodnog vijeća za velike električne sisiteme CIGRE (u okviru njega djeluje i ogranak CIRED-a) Edhem Bičakčić, upozorio je da je neophodno osmisliti adekvatan razvoj i organizaciju distribucije električne energije radi suočavanja sa izazovima koji su posljedica uključivanja distribuirane proizvodnje , mogućeg skladištenja energije, električnih vozila i aktivne uloge potrošača. Ovo je idealna prilika za aktivno uključivanje mladih inženjera i studenata elektroenergetike u problematiku elektroenergetskog sistemna BiH. Najavio je da će bh. komiutet CIGRE preuzeti ulogu medijatora između univerziteta, elektroenergetskih kompanija i privrede.

Dr. Drago Bago, predsjednik bh.ogranka CIRED-a konstatovao je da elektrodistributeri naglasak stavljaju na poboljšanje postojećih i izgradnju novih objekata te primjenu novih tehnologija i tehničkih rješenja koji su u znatnoj mjeri doprinijeli sigurnosti i pouzdanosti pogona sustava u cilju pouzdanije opskrbe potrošača kvalitetnom električnom energijom. Budući operatori distribucijskog sustava obavljat će ne samo djelatnost distribucije već će se morati posvetiti i pružanju informacija korisnicima koje su potrebne radi pristupa i korištenja mreže te pripremu kratkoročnih i dugoročnih planova razvoja i izgradnje elektrodistribucijske mreže.

Organizatori savjetovanja ranije su najavili da će ovim povodom biti potpisan okvirni sporazum o saradnji Komiteta CIGRE i Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Edhem Bičakčić je s tim u verzi rekao da elektroenergertičari žerle pomirenje sa onima koji brinu o zaštiti životne sredine i sve u želji da imamo zeleni razvoj, da očuvamo okoliš i ne stvaramo negativnu klimu oko budućih projekata. Zbog drugih obaveza ministrica se nažalost nije pojavila u Mostaru.

Energetika.ba