Energetika.ba
Novosti

Zijad Bajramović novi predsjednik CIGRE u BiH

Autor: Energetika.ba
Zijad Bajramović novi predsjednik CIGRE u BiH

Zijad Bajramović, profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, izabran je za novog predsjednika Bosanskohercegovačkog komiteta Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme (BHK CIGRE) na Skupštini ove strukovne organizacije održanoj u Sarajevu.

Za predsjednika Skupštine BHK CIGRE izabran je Zdenko Vukić, a za predsjednika Nadzornog odbora Aleksandar Cincar.

Obrazlažući program rada za naredni mandatni period od četiri godine, Bajramović je pozvao zainteresovane, a posebno studente I i II ciklusa studija, da postanu članovi CIGRE što će im omogućiti da imaju besplatan pristup brojnim domaćim i inostranim bazama podataka kao podršku u pisanju seminarskih, diplomskih i stručnih radova. Nivo članarine u 2024. godini neće se mijenjati u odnosu na protekli period.

Posebno se osvrnuo na reformu energetskog sektora i Nacionalni plan za obnovljive izvore energije prema kojem Bosna i Hercegovina ukupnu emisiju stakleničkih gasova do 2030. godine treba da smanji za 41,21 posto. O tome kako to može učiniti bilo je riječi i na 16. savjetovanju CIGRE održanom u oktobru u Neumu.

Bosanskohercegovački komitet CIGRE i ovom prilikom je iskazao interes za izgradnju muzeja tehnike i nauke koju je pokrenuo prije nekoliko godina.

Jednoglasnom odlukom članova Skupštine dosadašnji predsjednik Bosanskohercegovačkog komiteta CIGRE Edhem Bičakčić imenovan je za počasnog predsjednika te organizacije.

Energetika.ba