Energetika.ba
Termička obrada otpada

Evropa proizvodi struju spaljujući otpad, može li BiH slijediti taj primjer?

Autor: Energetika.ba
Evropa proizvodi struju spaljujući otpad, može li BiH slijediti taj primjer?
Foto: Ilustracija

U Evropi se godišnje u više od 500 postrojenja termički reciklira (spali) 101 milion tona otpada.

Najviše se to radi u skandinavskim zemljama poput Švedske, Finske ili Danske, gdje se na taj način rješava i u konačnici koristi više od 50 posto otpada.

U Evropskoj uniji, sve zemlje osim Hrvatske i Malte imaju uvedenu termičku obradu otpada, a zanimljivo je i da su u regionu na odlagališta u bliskoj prošlosti odložene rekordne svote novca, pa je tako Hrvatska 2022. na odlagališta odložila oko 1.85 miliona tona otpada, najviše u historiji.

U Evropi je termička obrada najzastupljeniji oblik zbrinjavanja komunalnog otpada, pa tako najrazvijenije zemlje spaljuju otpad i proizvode električnu i toplotnu energiju.

Za Evropom uveliko zaostaje i naša zemlja, u kojoj još nije pronađen modus kako pravilno iskoristiti otpad.

Sirovina koja ima kalorijsku vrijednost zatrpava se po odlagalištima, iako je bitno istaći da termička obrada nije nikakva konkurencija reciklaži zato što se kroz nju tretira otpad koji se ne može reciklirati.