Energetika.ba
Hidroenergija

Analiza - Promjene u akumulaciji Bočac uzrokovane povećanim brojem algi

Autor: Energetika.ba
Analiza - Promjene u akumulaciji Bočac uzrokovane povećanim brojem algi

Rezultati analize uzoraka vode u rijeci Vrbas kod Hidrelektrane (HE) Bočac potvrdili su prvobitni nalaz da se na toj lokaciji radi o otpuštanju pigmenta (algi), te da je sadržaj rastvorenih teških metala u granicama normiranih za kvalitet vode površinskih voda.

-Prvi dostupni rezultati analiza uzetih uzoraka koji su nam dostavljeni od ovlaštene laboratorije 'Instituta za vode' d.o.o. Bijeljina potvrđuju preliminarne procjene da su promjene u akumulaciji Bočac uzrokovane povećanim brojem algi. Sadržaj rastvorenih teških metala je u granicama normiranih za kvalitet vode površinskih voda - istakli su iz „Voda Srpske“.

Za potrebe uzorkovanja i analiza, „Vode“ su angažovale laboratoriju „Institut za vode“ d.o.o. Bijeljina koji je ovlašten od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i poljoprivrede RS-a u skladu sa odgovarajućim propisom i akreditovan u skladu sa BAS EN ISO/IEC 17025.

Uzorci vode su, kako je saopćeno iz resornog ministarstva, uzeti na mjestu uočenih promjena u samoj akumulaciji Bočac, ali i na vodotocima koji se ulivaju u akumulaciju Ugar i Crna rijeka.

Javno preduzeće „Vode Srpske“ je još 25. maja, dan nakon što je uočena promjena, obavijestili javnost da se radi o poznatom fenomenu koji se javlja sezonski, svake godine, kao posljedica bioloških procesa, što su nedvosmisleno pokazali i rezultati analize, koja je obavljena u „Institutu za vode“.

Ističu da su predstavnici ove javne ustanove, zajedno sa timom laboratorije „Instituta za vode“ jučer na ovoj lokaciji mjerili sljedeće parametre: temperaturu vode, rastvoreni kiseonik, procenat zasićenja vode kiseonikom, elektroprovodljivost, koncentraciju vodonikovih iona i providnost vode (mjerena seki-diskom). Radi utvrđivanja pojave temperaturne stratifikacije u akumulaciji, mjerenje temperature i elektroprovodljivosti je vršeno po vertikali vodenog stuba.

Na profilu u akumulaciji Bočac uzeti su uzorci za opće hemijske i fizičko-hemijske parametre, biološke elemente kvaliteta (fitoplankton, hlorofil, fitobentos i makroinvertabrate).

Energetika.ba / FENA