Energetika.ba
Hidroenergija

Centar za životnu sredinu podnio tužbu zbog izgradnje MHE "Bjelava"

Autor: Energetika.ba
Centar za životnu sredinu podnio tužbu zbog izgradnje MHE "Bjelava"

Centar za životnu sredinu podnio je tužbu u upravnom sporu protiv rješenja Komisije za koncesije Republike Srpske, kojim to tijelo daje prethodnu saglasnost na Prijedlog Aneksa I Ugovora o koncesiji za izgradnju i korištenje malih hidroelektrana (MHE) na slivu rijeke Bjelava, opština Foča, saopćeno je iz tog centra.

Ministarstvu energetike i rudarstva se u augustu mjesecu investitor ”Srbinjeputevi” d.o.o. Foča obratio zahtjevom radi zaključenja Aneksa osnovnog Ugovora o koncesiji i povećanjem instalisane snage, а u skladu sa izmjenom tehničkog rješenja za izgradnju MHE.

Nakon prijema zahtjeva ministarstvo je izradilo Prijedlog Aneksa I Ugovora, koji je sa zahtjevom za davanje saglasnosti, uputio Komisiji za koncesije koja je 14.oktobra dala saglasnost na prijedlog koncedenta.

U zahtjevu koncesionara od 6.augusta se navodi da je došlo do izrade novе Studije o ekonomskoj opravdanosti izgradnje MHE ”Bjelava” na rijeci Bjelava, opština Foča, juli 2020. godine, a na osnovu koje koncesionar, radi boljeg iskorištenja potencijala rijeka, sada predlaže opsežne izmjene elemenata dodjeljene koncesije.

Pored povećanja instalisane snage postrojenja sa 3,088 MW na 3,900 MW, zahtjeva se i značajna izmjena u prostoru, budući da se predlaže spajanje dvije MHE u jednu veću, na potpuno novim lokacijama. Takođe, ovim aneksom se predlaže davanje novog roka koncesionaru za provedbu prve faze projektovanja i izgradnje MHE, kao i zadržavanje prava izgradnje dva vodozahvata, od kojih jedan i na rijeci Velika Bjelava.

Predložena izmjena osnovnog Ugovora o koncesiji navodi na zaključak da su aktivnosti izvršene sve do početka mjeseca augusta ove godine, realizovane bez ishodovanja svih potrebnih odobrenja nadležnih institucija, a o čemu je Komisija, inače odgovorna za praćenje izvršenja Ugovora o koncesiji, morala da vodi računa mnogo ranije, a naročito kada je Pobijanim aktom davala saglasnost na prijedlog izmjena.

Međutim, da Komisija nije vršila provjeru rada koncesionara, potvrdila je i u svom zadnjem odgovoru.

Iz Udruženja građana ”Bjelava” iz Foče, poručuju da od premijera i resornih ministara zahtijevaju da se upoznaju o činjenicama vezanim za tok radova i izdavanja dozvola za malu hidroelektranu u slivu rijeke Bjelave, obimom radova koje su dozvole opravdale, kao i onih koje su i po kvalitetu i kvantitetu prevazišli sve postojeće dozvole, te da se upoznaju o razlozima za višestruka krivična prijavljivanja investitora.

Predsjednik Udruženja građana “Bjelava” iz Foče Jovan Drakul naglašava da su ”i krivične prijave i istrage protiv investitora, uz sve podatke sa terena, razlozi koji pred Vladu stavljaju obavezu da zaustavi i povuče aneksiranje ugovora za izgradnju MHE u slivu rijeke Bjelava, odnosno, u najmanju ruku suspenduje do pravosnažnog utvrđivanja odgovornih osoba”.

Energetika.ba / FENA