Energetika.ba
Hidroenergija

HE Dabar "mjerka" 19 kompanija

Autor: Energetika.ba
HE Dabar "mjerka" 19 kompanija

Međunarodni javni poziv za finansiranje i izgradnju hidroelektrane (HE) Dabar privukao je pažnju velikog broja svjetskih kompanija s obzirom na to da je do 20. jula, do kada je bio otvoren, interes za ovaj projekat iskazalo njih čak 19, a koje dolaze iz devet zemalja.

"U pitanju su poznate kompanije iz Kine, Francuske, Španije, Turske, Italije, Bugarske, Češke i SAD", kazao je Željko Zubac, direktor preduzeća HE Dabar.

Pojašnjava kako je naredni potez nakon iskazivanja interesa dobijanje saglasnosti Vlade za raspisivanje javnog poziva u skladu sa Zakonom o javno-privatnom partnerstvu, gdje bi bila odabrana jedna od 19 kompanija s kojom bi u najkraćem periodu i po najpovoljnijim uslovima bili izgrađeni objekti, a hidroelektrana puštena u rad.

Prema njegovim riječima, ako bi sve bilo po planu, to bi se desilo najkasnije za četiri godine.

Podsjetio je kako je vrijednost ovog projekta oko pola milijarde maraka, a da je do sada samo u pripremne radove i iskop dovodnog tunela uloženo 80 miliona KM.

Inače, projekat izgradnje ove hidroelektrane sprovode "Hidroelektrane na Trebišnjici" (HET), koje su i raspisale javni poziv. U njemu se navodi kako je njena instalisana snaga 160 megavata, a da projekat podrazumijeva izgradnju brane Pošćenje s nasipima i akumulacionim bazenom, cjevovod pod pritiskom, mašinsku zgradu s pratećim objektima i opremom, dalekovod za priključenje HE Dabar, odvodni kanal kroz Dabarsko polje i proširenje tunela Dabarsko polje - Fatničko polje.

HE Dabar bi nakon izgradnje bila potpuni vlasnik hidroelektrane, a kredit za urađene radove bi se otplaćivao 15 godina.

Pripremni radovi na ovom postrojenju su već završeni. Izgrađeni su pristupni putevi do budućih objekata, dalekovod za napajanje gradilišta električnom energijom i sistem za vodosnabdijevanje.

Urađen je i glavni projekat za sve objekte, studija izvodljivosti i ekonomske opravdanosti, a u završnoj fazi je proces eksproprijacije zemljišta za dobijanje građevinskih dozvola.

Hidroelektrana Dabar je najvažniji energetski objekat u sistemu "Gornji horizonti", koji spada u red najvećih investicionih projekata u regionu.

Projekat predviđa prebacivanje voda iz Gatačkog i Nevesinjskog polja, preko Dabarskog i Fatničkog polja u akumulaciju Bilećkog jezera. Pored izgradnje HE Dabar, ovim projektom predviđena je gradnja i HE Nevesinje i HE Bileća.

Tehničke karakteristike HE Dabar:

Broj turbina: 3
Tip turbine: Fransis, s vertikalnim vratilom
Nominalni protok: 18.33 m3/s
Maksimalni bruto pad: 363,76 m
Maksimalni neto pad (pri Q = 9,2 m3/s): 362,96 m
Maksimalni neto pad (pri QE=55 m3/s): 320,25 m
Nominalni neto pad: 331,25 m
Konstruktivni neto pad: 331,25 m
Nominalna snaga turbine: 54.680 kW
Nominalni broj obrtaja: 600 min-1
Kota praga odvodne vode: 471,00 mnm
Kota donje vode pri QE=55 m3/s: 474,00 mnm
Kota ose turbine: 469,00 mnm
Snaga generatora na pragu: 53.050 kW
Ukupna snaga hidroelektrane: 159,15 MW

Energetika.ba / NN