Energetika.ba
Hidroenergija

HESS uspješno proizvodi struju iz hidroelektrana na Savi

Autor: Energetika.ba
HESS uspješno proizvodi struju iz hidroelektrana na Savi

Slovenska elektroenergetska kompanija HESS izvijestila je da je na objektima HE Boštanj, HE Arto-Blanca, HE Krško i HE Brežice na donjem dijelu Save lani proizvela ukupno 456 GWh električne energije, od čega 115 GWh na novoizgrađenoj HE Brežice u vremenu testiranja agregata i pokusnog rada.

Ta elektrana graditi se počela u aprilu 2014., a s jednodnevnim pokusnim radom krenula je prošlog oktobra. Godinu su obilježile relativno loše hidrološke prilike inače bi proizvodnja bila i veća. Elektrane na nižem toku Save se kontrolišu daljinski iz centra koji je smješten u HE Krško.

U toku su radovi na HE Mokrice, snage 28 MW i očekivanom prosječnom proizvodnjom 131 GWh, koja je posljednja u nizu elektrana do granice s Hrvatskom.

Hrvatska, dakako, velikim idejama usprkos, nije napravila ništa na iskorištavanju hidroenergetskog potencijala Save, kao ni na urbanističkom uređenju prostora uz rijeku.

Energetika.ba