Energetika.ba
Hidroenergija

Redovno održavanje zaštitnih vodnih objekata

Autor: Energetika.ba

Nakon što je u decembru prošle godine potpisan ugovor s izvođačem radova, planirano je da u 2022. godini budu realizirane aktivnosti na izgradnji parapetnog zida na potezu Grebnice-Bazik, dužine 1,4 kilometra, a uz koji prolazi magistralna saobraćajnica Orašje - Bosanski Šamac.

Ovaj parapetni zid je trenutno najkritičnija tačka za provođenje aktivne odbrane od poplava područja srednje Posavine jer ima nedovoljno zaštitno nadvišenje.

Ostali zaštitni vodni objekti su u dobrom stanju i imaju punu funkcionalnost zahvaljujući redovnom tekućem održavanju koje provodi Agencija za vodno područje rijeke Save. Za tekuće održavanje zaštitnih vodnih objekata u vlasništvu Federacije BiH na području općina Odžak, Orašje i Domaljevac - Šamac te dvije brane u Gradačcu, Hazna i Vidara, Agencija godišnje izdvaja blizu milion i po KM. U prošloj godini potrošeno je blizu 250.000 KM za manje sanacije ovih objekata, najviše za obodni kanal Svilaj- Potočani, zatim zaštitne vodne objekte na lokalitetu Vidovice i CS Zorica I i II.

U posljednje vrijeme prijetnja stabilnosti savskog odbrambenog nasipa je nelegalna i neplanska sječa šume.

- Takva sječa, a pogotovu transport trupaca teškim vozilima, oštećuju kako putne komunikacije tako i sami nasip. Agencija je u stalnom kontaktu s PU Orašje i u više navrata spriječena su ozbiljnija oštećenja nasipa. Zaduženi smo za održavanje objekata ali u tom poslu ne smijemo ostati usamljeni. Neophodno je učešće i ostalih sektora ali i lokalnog stanovništva - poručuje rukovodilac Sektora za upravljanje vodama Agencije Almir Prljača.

Prljača je uputio apel stanovništvu da nelegalnom i nekontroliranom sječom ne narušavaju stabilnost zaštitnih vodnih objekata jer time ugrožavaju i vlastitu sigurnost.

Energetika.ba