Energetika.ba
Hidroenergija

Uspješna revitalizacija hidroelektrana na Dobri i Kupi

Autor: Energetika.ba
Uspješna revitalizacija hidroelektrana na Dobri i Kupi

Končar je objavio kako je završena prva faza projekta revitalizacije HE Gojak i HE Ozalj 1.

Kako se ističe, još su u aprilu 2016. godine Sektor za hidroelektrane HEP Proizvodnje i Končar Inženjering za energetiku i transport (KET) ugovorili revitalizaciju te dvije elektrane na rijeci Dobri.

Spomenuti ugovor se na obje elektrane ostvaruje se u tri faze, a prema planu, u novembru 2017. godine, završeni su svi potrebni radovi, montaža i ispitivanje opreme i puštanje u probni rad agregata A na HE Gojak, što vrijedi i za elektropostrojenja agregata B i C na HE Ozalj 1, gdje se završetak ispitivanja opreme agregata A očekuje do kraja prosinca 2018.

Poslovi na HE Gojak obuhvaćaju isporuku tri nova trofazna sinkrona generatora pojedinačne nazivne snage 25 MV A koje je proizveo Končar Generatori i motori (GIM), ugradnju novog sistema upravljanja, nadogradnju sistema uzbude i turbinskog regulatora, isporuku sistema električnog kočenja, opremu sistema zvjezdišta generatora te prilagodbu i nadogradnju dijela pomoćnih sistema elektrane, kao i projektiranje, demontažu, montažu i puštanje opreme u rad.

Uz to, tokom 2018. i 2019. godine zamijenit će se drugi, odnosno treći generator i prilagoditi pripadajući sistemi.

S druge strane, poslovi na HE Ozalj 1, jednoj od najstarijih hrvatskih hidroelektrana koja je i dalje u pogonu, obuhvaćaju isporuku tri generatora pojedinačne snage 1,7 MV A, pripadajućih sistema uzbude, srednjonaponskih postrojenja 5 i 10 kV, energetskog transformatora, sistema USZMR i PROCIS, niskonaponskog napajanja, pomoćnih pogona i drugih pomoćnih sistema.

Energetika.ba