Energetika.ba
Vlada FBiH

Date saglasnosti u postupku izdavanja energetskih dozvola za izgradnju fotonaponskih elektrana

Autor: Energetika.ba
Date saglasnosti u postupku izdavanja energetskih dozvola za izgradnju fotonaponskih elektrana
Vlada FBiH

Vlada Federacije BiH usvojila je informacije i dala prethodne saglasnosti Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije u postupku izdavanja energetske dozvole privrednom društvu Pozitron d.o.o. Mostar za izgradnju fotonaponskih elektrana "Liwno 1", "Liwno 2", "Liwno 3", "Liwno 4", "Liwno 5" i "Liwno 6", instalisane nazivne snage 4,5 MW, odobrene snage priključenja 4,5 MW, planirane godišnje proizvodnje električne energije od 8,221 GWh, koja se planira graditi na lokalitetu Polog, Grad Mostar.

U informaciji Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, između ostalog, navedeno je da je kod izgradnje svake fotonaponske elektrane predviđeno postavljanje po 7.776 modula pojedinačne snage 700 Wp, što bi značilo ukupnu instalaciju 5.443,2 kWp.

Također je navedeno da će razvoj fotonaponskih elektrana “Liwno” biti od opšteg značaja kako za lokalnu, tako i za regionalnu zajednicu. Pored prihoda, ostvarilo bi se i smanjenje emisije CO2 u iznosu većem od 3.5T u odnosu na elektrane koje za proizvodnju električne energije koriste kruta goriva.

Također, ovim konceptom bi se ostvarile i uštede na emisijama polutanata SO2, NOx i čvrstih čestica.

U informaciji se navodi da je razvoj projekta ove vrste i veličine od kapitalne važnosti za Grad Mostar, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.