Energetika.ba
snaga od 22,35 MW

Investicija preko 31 milion KM: U Bileći planirana gradnja solarne elektrane

Autor: Energetika.ba
Investicija preko 31 milion KM: U Bileći planirana gradnja solarne elektrane
Foto: Arhiv

Preduzeće METOD ENERGIJA RS d.o.o. Bileća u vlasništvu Zorana Delića planira gradnju solarne elektrane Solarni park MERS 22 MW na području općine Bileća.

Preduzeće je podnijelo samoinicijativu ponudu za dodjelu koncesije, na osnoveu koje je Ministarstvo energetike i rudarstva RS raspisalo javni poziv na koji će se moći prijaviti i drugi ponuđači.

Planirana solarna elektrana je instalirane snage 22,36 MW i procijenjene godišnje proizvodnja 33,3 GWh.Lokacija na kojoj je planirana njena izgradnja je na KO Preraca, uz lokalnu cestu za selo Preraca i do nje se moze doci odvajanjem od magistralnog puta Bileća-Gacko desno, na udaljenosti od 13 km od sjedišta općine Bileća.

Planirano je da solarna elektrana zauzima ukupnu površinu od cca 22,7 ha zemljišta, i to na parcelama označenim na parcelama u KO Preraca, općina Bileća, vlasništvo fizičkih osoba.

Solarna elektrana će se spojiti na postojeću mrežu izgradnjom priključnog dalekovoda, Procijenjena vrijednost investicije je 31.700.448,00 KM.
Proizvedena električna energija prodavat će se na tržištu.

Koncesija će se dati na period od najviše 50 godina.

Koncesionar će plaćati jednokratnu naknadu za koncesiju za ustupljeno pravo u iznosu od 951.014,00 KM i koncesijsku naknade za korištenje predmeta koncesije u iznosu od 0,0055 KM po proizvedenom KWh električne energije na službenom obračunskom mjestu primopredaje električne energije, prenosi Investitor ba.

Podnositelj inicijativa za dodjelu predmetne koncesije, firma METOD ENERGIJA RS d.o.o. Bileća, saglasno zakonu, prilikom ocjene ponuda,imat će bonus koji se dodjeljuje za ponuđeno rješenje (tehnički i ekonomsko-finansijski aspekt) do 10% pripadajućih bodova po svim kriterijima za evaluacija ponuda.