Energetika.ba
Solarna energija

Izgradnja solarnih elektrana u BiH: Podrška projektima dekarbonizacije malih i srednjih preduzeća

Autor: Energetika.ba
Izgradnja solarnih elektrana u BiH: Podrška projektima dekarbonizacije malih i srednjih preduzeća

Dvadeset malih i srednjih preduzeća (MSP) iz industrija s visokim emisijama ugljika u Bosni i Hercegovini je dobilo tehničku i bespovratnu finansijsku podršku za provedbu investicionih projekata dekarbonizacije kroz projekat "Inkluzivna dekarbonizacija" (IDA).

Riječ je o projektu koji finansira Vlada Japana, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH, u saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Ova preduzeća su odabrana za podršku nakon javnog poziva, a prema osjetljivosti na tranziciju, broju zaposlenih, izvoznim kapacitetima i potencijalu, predloženom sufinansiranju i njihovoj posvećenosti podršci rodnoj ravnopravnosti.

Pored toga, ova podrška dekarbonizaciji MSP je važna i zbog činjenice da Evropska unija od početka ove godine postepeno uvodi Mehanizam za graničnu prilagodbu emisija ugljika (Carbon Border Adjustment Mechanism - CBAM) tzv. karbonski porez za robu pri čijoj se proizvodnji oslobađa velika količina ugljen-dioksida koja se uvozi u zemlje članice EU, a u cilju dostizanja klimatske neutralnosti do 2050. godine. Ovo će direktno utjecati i na zemlje Zapadnog Balkana koje se u velikoj mjeri oslanjaju na fosilna goriva u proizvodnji robe koju izvoze na tržište EU, uključujući BiH.

Kroz tehničku podršku za ova preduzeća provedeni su detaljni energetski auditi, te su na osnovu analiza i audita identificirani projekti za dekarbonizaciju, sa fokusom na energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije. Preduzeća koja su među prvima uspješno realizovala projekte dekarbonizacije su "Bravarija Pile Laktaši" i “MP Pandurević Modriča” kroz izgradnju solarnih elektrana za vlastitu potrošnju.

Slobodan Stolić, konsultant na izgradnji solarne elektrane za kompaniju "Bravarija Pile Laktaši", objasnio je kako im je učešće na projektima dekarbonizacije donijelo brojne benefite, između ostalih, smanjenje troškova grijanja i električne energije. Sada kompanija ima stabilnije napajanje te proizvodi najveći dio energije iz obnovljivih izvora. Godišnja ušteda troška energije iznosi oko 23 hiljade konvertibilnih maraka (KM).

"Solarna elektrana građena je u fazama. Nakon završetka druge faze 2022. godine, a koja je bila i predmet ovog projekta, firma sada ima ukupno instalirane kapacitete proizvodnje električne energije od 350 kW pa podmirujemo naše trenutne potrebe. Obzirom na lokaciju na kojoj se nalazimo imali smo potrebu za stabilnim i dovoljnim napajanjem električne energije, a što često nije bio slučaj. Bili smo primorani izgraditi vlastite trafostanice te obezbijediti sigurno i adekvatno napajanje za naše mašine. Zbog rasta cijena energije te obaveza BiH koje se tiču dekarbonizacije, instalacija solarne elektrane je bila očekivano rješenje, iako su naša oprema i objekti energetski efikasni. Smanjenjem emisije CO2 te 'zelenom' proizvodnjom ispunjavamo i dodatne zahtjeve naših ino-kupaca i pratimo standarde EU", ističe Slobodan.

Solarna elektrana, Bravarija Pile Laktaši

Solarna elektrana, Bravarija Pile Laktaši

Kompanija "MP Pandurević Modriča" je kroz izgradnju solarne elektrane također ostvarila uštede energije.

"Mi smo izgradili solarnu elektranu i ona je trenutno u probnom radu, ali već osjetimo uštede energije iako u ovom periodu ima dana sa jako malo sunčanih sati. Prema procjenama elektrana će se otplatiti za 5 do 6 godina. Bez UNDP-a vjerovatno ne bismo mogli početi sa ovim projektom. Procjenjujemo da ćemo ispustiti u atmosferu 50 tona manje CO2 i na ovaj podatak smo izuzetno ponosni", rekao je Dragan Pandurević, direktor kompanije MP Pandurević.

Solarna elektrana, MP Pandurević Modriča

Solarna elektrana, MP Pandurević Modriča

Osim navedenih aktivnosti u okviru projekta su provedene aktivnosti izgradnje kapaciteta MSP i njihovih predstavnika kroz organizaciju profesionalnog certifikacijskog programa Kaizen.

Program je osmišljen s ciljem da polaznici implementiraju Kaizen metodologiju u svoje poslovanje, kao mjeru za ublažavanje rizika od dekarbonizacije i pratećih tržišnih promjena (CBAM, promjena cijena energije i dr.).

Određeni broj projekata dekarbonizacije u MSP-ima je uz finansijsku i tehničku podršku IDA projekta uspješno implementiran dok su ostali odabrani projekti u procesu implementacije. Po završetku implementacije svih projekata planirana je evaluacija i verifikacija postignutih efekata. U toku je izgradnja još devet solarnih elektrana ukupne snage 3,2 MW, čija ukupna vrijednosti investicije iznosi šest miliona konvertibilnih maraka (KM), što će doprinijeti smanjenju potrošnje energije za 3.500 MWh, te smanjenju emisija CO2 za preko 2.500 tona. Pored podrške MSP, projekat pruža tehničku podršku elektroprivredama u uvođenju ESCO biznis modela poslovanja i radi na izradi strateškog dokumenta za pravednu tranziciju ka niskougljičnoj ekonomiji.

U okviru IDA projekta znatno će se olakšati tranzicija kompanija ka nisko-karbonskom razvoju, kroz iskorištavanje potencijala energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, sa krajnjim ciljem smanjivanja negativnog uticaja zavisnosti od fosilnih goriva na njihovo buduće poslovanje i razvoj.

Energetika.ba