Energetika.ba
Solarna energija

Na Možuri će se graditi i solarne elektrane

Autor: Energetika.ba
Na Možuri će se graditi i solarne elektrane

Vlada Crne Gore formirala je na prošloj sjednici Komisiju za valorizaciju zemljišta na lokalitetu Možura, koja će, između ostalog, pripremiti tendersku dokumentaciju za gradnju solarnih elektrana.

Za predsjednicu Komisije, Vlada je imenovala ministarku ekonomije Dragicu Sekulić. Podsjetimo, na toj lokaciji se već gradi vjetropark vrijednosti 87 miliona eura.

„Obrazuje se Komisija za valorizaciju zemljišta u državnoj svojini na lokalitetu Možura, KO Briska Gora, opština Ulcinj, u sastavu: 1) Dragica Sekulić, ministarka ekonomije, predsjednik; 2) Nikola Vujović, državni sekretar za energetiku, Ministarstvo ekonomije, član; 3) Mia Živković, šef kabineta Ministarstva ekonomije, član; 4) Milanka Otović, generalna direktorica Direktorata za imovinsko-pravne i normativno-pravne poslove, Ministarstvo finansija, član; 5) Dragana Čenić, generalna direktorica Direktorata za planiranje prostora, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, član; 6) Aleksandar Dabović, sekretar Sekretarijata za prostorno planiranje i održivi razvoj, Opština Ulcinj, član; 7) Arsllan Hajdinaga, savjetnik predsjednika za investicije, Opština Ulcinj, član; 8) Miloš Jovanović, direktor Agencije Crne Gore za promociju stranih investicija, član; 9) Radmila Damjanović, načelnica u direkciji za razvoj i reformu energetike; Direktorat za energetiku, Ministarstvo ekonomije, sekretar", piše u Vladinom Rješenju, piše portal Analitika.

Zadatak Komisije je koordiranje i predlaganje aktivnosti i modela valorizacije zemljišta u državnoj svojini, kao i pripremanje tenderske dokumentacije na lokalitetu Možura, KO Briska Gora, katastarska parcela 662/1, opština Ulcinj u cilju realizacije projekta izgradnje solarnih elektrana.

Analitika je, pozivajući se na podatke EUROSTAT-a, objavila da je struja za domaćinstva u Crnoj Gori najskuplja u regionu i da će i dalje rasti ukoliko se nastavi praksa gradnje obnovljivih izvora struje.

Ministarstvu ekonomije su dostavljena dva pisma namjera potencijalnih investitora zainteresovanih za izgradnju solarnih elektrana ukupne snage 2,315 MW.

EPCG, je shodno propisima, dužna da otkupljuje struju proizvedenu u vjetro – parkovima, malim elektranama i solarnim elektranama, a sve to plaćaju građani na računima za utrošenu struju. Podsticajna tarifa struje u Crnoj Gori je oko deset centi po kWh, što je pet puta veće nego proizvodna cijena struje iz HE „Perućica". Plus podsticajna naknada koja je lani povećana tri puta na 0,47316 centi po kWh.

U Crnoj Gori je na snazi po, investitore, ultrapovoljni model garantovane cijene, otkupa i oslobađanja povlašćenih proizvođača struje troškova balansiranja prenosnog sistema. Na Možuri su planirane solarne elektrane koje neće imati podsticaj.

Energetika.ba