Energetika.ba
Solarna energija

Prvi kilovati iz najveće solarne elektrane na Balkanu za dvije godine

Autor: Energetika.ba
Prvi kilovati iz najveće solarne elektrane na Balkanu za dvije godine

Direktor Elektroprivrede RS Luka Petrović i izvršni direktor za investicije i razvoj ove kompanije Jovica Vlatković potpisali su u sjedištu Elektroprivrede RS u Trebinju sa ministrom energetike i rudarstva RS Petrom Đokićem ugovor o koncesiji za izgradnju i korištenje solarne fotonaponske elektrane "Trebinje 1", koja će na mreži biti za dvije godine.

Solarna elektrana, koja će se graditi na Zubačkom platou kod Trebinja i zauzimati preko 120 hektara zemljišta, planirana je da ima instalisanu snagu 72,92 megavata, sa procijenjenom vrijednosti od oko 100 miliona i 790 hiljada maraka, a ugovor je zaključen na period od 50 godina.

"Mi cijenimo da ćemo na ovaj način dati jedan novi doprinos razvoju energetskih aktivnosti u Republici Srpskoj u skladu sa našom Strategijom za razvoj energetike koju je usvojila Narodna skupština RS, a predviđa da do 2035. bude izgrađeno mnoštvo novih energetskih objekata, među kojim je i ovaj solarni park na području grada Trebinja", pojasnio je ministar Đokić.

On kaže da će u roku od šest mjeseci biti okončane sve pripreme, da se razradi ovaj model i definišu uslovi finansiranja, pa se kreće u izgradnju koja će biti okončana 2022. godine i tada početi ostvarivati prihode.

"Od dijela prihoda će biti plaćana i koncesiona naknada, od koje će 500.000 maraka ići u budžet grada Trebinja, tako da će od rada elektrane ovaj grad ubirati prihode 50 godina i to omjerom od 95% naknada lokalnoj zajednici, a 5% Budžetu Republike Srpske, u koji se planira inkasirati pet miliona maraka", naveo je dalje minister Đokić.

Napominjući da je ovo dobar model izdvajanja sredstava za lokalne zajednice, ministar je kazao da će, osim toga, ovaj projekat angažovati i građevinsku operative sa ovog područja, na osnovu čega će velike benefite imati i cijela Hercegovina, što pokazuje i visok nivo odgovornosti vlasti Republike Srpske.

Ova elektrana će, zajedno sa planiranim energetskim objektima, ali i onim koji su u izgradnji, poput HE Dabar, vjetroelektrane Grebak kod Nevesinja koje će se početi graditi u novembru i drugim planiranim investicijama, biti veliki zamajac razvoja Hercegovine i pomoć održivom životu u tim krajevima.

Direktor Elektroprivrede RS Luka Petrović je potvrdio da je ova kompanija uvijek bila na fonu ravopravnog razvoja cijele Hercegovine, pa se, pored trebinjske, očekuje izgradnja i solarnih i vjetroelektrana, ali i hidroelektrana u Ljubinju, Nevesinju, Berkovićima.

"Mi smo opredijeljeni da gradimo nove objekte iz obnovljivih izvora i ovo je jedan od tih objekata koji gradimo pored HE Dabar i započetog ugovora za tri hidroelektrane Bistrica, vjetroparka Hrgud i hidroenergetskog sistema Gornja Drina, a sve u cilju razvoja Hercegovine i u nastojanjima da se okrećemo obnovljivim izvorima", napomenuo je Petrović.

Kaže da se u tom kontekstu, pored ove solarne elektrane, planiraju i nove elektrane, jer je prije nekoliko dana Regulatorna agencija za energetiku na državnom nivou odobrila novi, prošireni okvir za izgradnju solarnih elektrana i vjetroparkova, na osnovu čega se već prema vladi priprema dalja dokumentacija.

"Mi ćemo u narednom periodu i ostalu pripremljenu dokumentaiju inicirati prema vladi, kako bismo dobili dodatne koncesije za nove solarne elektrane poput Ljubinja i Trebinja 2 ili Trebinja 3, sa svim benefitima koj one daju", objasnio je Petrović, ističući da će Trebinje 1 davati benefite s obzirom na proizvodnju od 100 gigavat časova energije godišnje, na osnovu kojih slijede i izdvajanja lokalnoj zajednici, ali i zapošljavanja ljudi.

Do samog potpisivanja ugovora urađen je veliki posao u kome su određene površine i istražni radovi za novu elektanu, te riješeni imovinski odnosi, nakon čega je urađen idejni projekat koji je i revidiran, pa je uslijedio ugovor sa gradom Trebinjem, a onda su se rješavale mogućnosti priključka na mrežu, tako da slijedi dobijanje urbanističko tehničkih i lokacijskih uslova.

U narednih se šest mjeseci, kako dodaje, očekuje i dobijanje građevinske dozvole i izrada modela solarne elektrane, a onda se kreće i u konkretnu gradnju solarne elektrane koja će biti najveća na Balkanu.

Energetika.ba / NN