Energetika.ba
Sarajevo

UNDP predstavio prvi Interaktivni solarni atlas u Bosni i Hercegovini

Autor: Energetika.ba
UNDP predstavio prvi Interaktivni solarni atlas u Bosni i Hercegovini
UNDP

Zvanična prezentacija i primopredaja Interaktivnog solarnog atlasa (ISA) upriličena je u prostorijama Ujedinjenih nacija u Sarajevu.

Razvijen je u okviru Projekta 'Ubrzanje tranzicije ka čistoj energiji korištenjem potencijala solarne energije u BiH - SolarCET', koji provodi UNDP u BiH, uz finansijsku podršku Ministarstva finansija Slovačke.

Radi se o prvom javno dostupnom alatu koji pruža potrebne informacije o solarnom potencijalu u Bosni i Hercegovini, a predat je na korištenje Neovisnom operatoru sistema (NOS) u BiH.

Rukovodilac Sektora za energiju i zaštitu životne sredine u UNDP-u BiH Raduška Cupać zahvalila je Slovačkoj za finansijsku podršku za taj projekt, kao i NOS-u što su prepoznali značaj ISA-e, čija svrha je da olakša građanima u BiH prelazak na obnovljive izvore energije. To će, u konačnici, doprinijeti smanjenju upotrebe fosilnih goriva, kao i izgradnji održive i ekološki prihvatljivije budućnosti.

Taj solarni atlas, kao web platforma, je važan alat sa podacima koji će se moći ažurirati u skladu sa aktuelnim promjenama u oblasti solarne energije. To je ujedno ključni korak za stvaranje pozitivnog okruženja za investicije u solarnu energiju u BiH.

Kako je tom prilikom kazao generalni direktor NOS-a Nemanja Pandurević, Bosna i Hercegovina je preuzela obaveze, potpisivanjem Pariškog skorazuma i Sofijske deklaracije, isto tako Ugovorom o uspostavljanju energetske zajednice.

- NOS radi na realizaciji postavljenih ciljeva, a kroz Nacionalne energetske i klimatske planove do 203O. smo zadali ambiciozne ciljeve gdje odnos između termoeletrana i solara treba da obrnemo u korist solara i tu će nam ISA uistinu pomoći. ISA je našao pravu adresu dolaskom u NOS BiH - istaknuo je.

Interaktivni solarni atlas ima za cilj motivisati građane, vlasnike privatnih i javnih objekata, da koriste solarne panele i kolektore za proizvodnju obnovljive energije kao mjeru podrške tranzicije ka čistoj energiji, smanjiti emisije stakleničkih plinova i zagađenje zraka u Bosni i Hercegovini.

Patrik Turošík, otpravnik poslova, a.i. ambasade Republike Slovačke, također je naglasio važnost tog izuzetno korisnog alata, zahvaljujući kome je BiH napravila iskorak ka održivoj budućnosti.

- U ime Republike Slovačke, vrlo smo ponosni što podržavamo ovaj projekt i nadamo se da će Interaktivni solarni atlas dovesti do donošenja ispravnih odluka i mudrog ulaganja u obnovljive izvore energije - dodao je Turošík.

- Osim izrade tog važnog alata, u proteklom periodu, SolarCET je također radio u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave na razvoju finansijskih mehanizama, te implementaciji i subvencionisanju ugradnje solarnih sistema za vlastite potrebe na više od 60 objekata individualnog stanovanja na području Mostara, Cazina, Gradiške i Prijedora - saopćeno je iz UNDP-a u BiH.