Energetika.ba
Solarna energija

Više od pola EU-a kasni s ciljevima za obnovljive izvore

Autor: Energetika.ba
Više od pola EU-a kasni s ciljevima za obnovljive izvore

Od svih članica Evropske unije više od 1/2 ne zadovoljava ciljeve o većem korištenju obnovljivih izvora do 2020. godine, a Francuska koja na političkom planu vrlo glasno govori o svojim ambicijama u tom pogledu čak je jedna od najslabijih po tom pitanju.

Cilj EU-a je da do 2020. godine udio obnovljivih izvora u ukupnoj potrošnji energije bude 20% i da do 2030. poraste na najmanje 27%.

Svaka članica je odredila svoj način kako će ispuniti taj cilj i sve su poduzele mjere za ispunjavanje ciljeva, ali se razlikuju po postignutim rezultatima. Tako je samo 11 članica EU-a već ispunilo takav svoj cilj, a među njima prednjače Švedska s udjelom od 53,8% i Finska s udjelom obnovljivih izvora u potrošnji energije od 38,7%.

Na suprotnoj strani se nalaze Nizozemska i Francuska s udjelima od svega 8% i 7%, javlja novinska agencija UPI.

Energetika.ba