Energetika.ba
Vjetroenergija

U FBiH prošle godine podsticano 2,103 MWh struje iz obnovljivih izvora

Autor: Energetika.ba
U FBiH prošle godine podsticano 2,103 MWh struje iz obnovljivih izvora

U 2022. godini u Federaciji BiH je u sistemu podsticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije bilo ukupno 451 elektroenergetsko postrojenje, primarnih izvora solarne energije, hidroenergije i vjetro energije. Ukupna proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora energije iz ovih postrojenja u 2022. godini je iznosila 2,103 MWh, saopćeno je iz Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (Operator za OIEiEK).

Prema podacima Operatora za OIEiEK, u 2022. godini sklopljeno je ukupno 174 ugovora o otkupu električne energije iz postrojenja u probnom radu ukupne instalisane snage 18,572 MW, te 13 ugovora o otkupu električne energije po referentnim cijenama ukupne instalisane snage 2,504 MW.

Poslovanje Operatora za OIEiEK u 2022. godini obilježeno je uspostavom proaktivne komunikacije s relevantnim institucijama i donosiocima odluka u Federaciji BiH. Operator za OIEiEK je postupio po zaključcima Vlade Federacije BiH u periodu od aprila-septembra 2022. godine, kao i zaduženjima proisteklim iz zaključka Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju, rješenja Regulatorne komisije za energiju u Federaciji BiH i izdatih preporuka Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH za 2019 i 2020. godinu.

„Postupajući po zaključcima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine izvršili smo reviziju svih izdatih rješenja Operatora za OIEiEK o statusu mikroproizvođača koje je izdavao proizvođačima iz OIE u 2020. godini i ostalih dokumenata koji su proistekli iz navedenih rješenja“, kazao je  direktor Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju Edim Memić.

Kroz 2022. godinu Operator za OIEiEK se susreo s ogromnim pritiscima javnosti, a time i proizvođača električne energije, tvrdeći neutemeljeno kako Operator za OIEiEK blokira „važne procese“ u realizaciji projekata obnovljivih izvora energije, no isto nije, niti će uticati na aktuelnu Upravu i zaposlenike Operatora za OIEiEK da donose odluke koje nemaju utemeljenje u Zakonu i podzakonskim aktima, jasnog je stava Memić.

Analizom izdatih preporuka od strane Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH, Operator za OIEiEK je u mjesecu aprilu donio plan i program postupanja po istima, na osnovu kojih je uspješno realizovano 30 preporuka, dok je sedam preporuka u fazi realizacije. Na osnovu prethodno provedenih aktivnosti na uspostavi svih potrebnih baza, Operator za OIEiEK je putem svoje internet stranice, nakon više od tri godine, javnosti učinio dostupnim jedinstveni Registar projekata OIEiEK, kao i stanje dinamičkih kvota na dan 31.12.2020. godine, čime je u potpunosti osigurano transparentno postupanje u radu Operatora za OIEiEK.

U provođenju svojih nadležnosti u 2022. godini Uprava Operator za OIEiEK je uz puno razumijevanje, saradnju i podršku Upravnog odbora donosila odluke koje su utemeljene u Zakonu i podzakonskim propisima štiteći u potpunosti sve učesnike u sistemu podsticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije, a što je nastavljeno u 2023. godini.

„Trenutno održavamo usmene rasprave povodom postupanja po 26 zahtjeva za sticanje statusa privilegovanih proizvođača, koji su ishodovali status potencijalno privilegovanog proizvođača u mandatu prethodne Uprave. Uz sve napore da zaštitimo investitore i njihova uložena sredstva u ovaj sektor, Operator za OIEiEK ne može donijeti odluke koje nemaju utemeljenje u zakonskim i podzakonskim propisima, odnosno Akcionom planu za korištenje obnovljivih izvora energije u Fedraciji BiH koji je do 2020. godine definisao instalisane snage postrojenja čija se proizvodnja podstiče do 2020. godine“, zaključuje Memić.

Energetika.ba