Energetika.ba
Vjetroenergija

Vijeće ministara BiH: Ugovor o finansiranju projekta vjetroelektrane 'Vlašić'

Autor: Energetika.ba
Vijeće ministara BiH: Ugovor o finansiranju projekta vjetroelektrane 'Vlašić'

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, utvrdilo je Prijedlog ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Europske investicijske banke, projekt Vjetroelektrana "Vlašić", s Osnovama za zaključivanje ugovora.

Radi se projektu izgradnje vjetroelektrane “Vlašić”, čiju će realizaciju sufinansirati Europska investicijska banka kreditom u iznosu od 36 miliona eura, s rokom otplate od 20 godina, uključujući četiri godine grejs perioda. Sredstva će biti alocirana na Federaciju BiH, a implementator projekta je JP “Elektroprivreda Bosne i Hercegovine” d.d. Sarajevo.

Projekt predviđa isporuku, instalaciju i puštanje u pogon vjetroagregata instalirane snage do 50 MW, izgradnju temelja, isporuku i ugradnju električne opreme i transformatora za vjetroagregate i tornjeve, izgradnju podstanice visokog napona, izgradnju pristupnih puteva, kablovskih tranšea, montažnog prostora i platformi za dizalice te različite konzultantske usluge.

Realizacija projekta je planirana za 2024. godinu, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Energetika.ba