Potvrđena opravdanost projekta ‘Južna interkonekcija BiH i Hrvatske’

Potvrđena opravdanost projekta ‘Južna interkonekcija BiH i Hrvatske’

Iz kompanije BH-Gas danas je saopćeno da je završena sveobuhvatna Analiza troškova i koristi (CBA) u vezi sa strateškim projektom "Južna interkonekcij

Iz kompanije BH-Gas danas je saopćeno da je završena sveobuhvatna Analiza troškova i koristi (CBA) u vezi sa strateškim projektom “Južna interkonekcije BiH i Hrvatske”, za koji je Vlada Federacije BiH usvojila Zaključak na sjednici 15.06.2017. godine i proglasila ga projektom od strateškog značaja za Federaciju BiH.

– Kako smo prethodno informisali javnost, grant sredstva u iznosu 141.000 eura za izradu Analize su osigurana u okviru ConnecTA pretpristupnog fonda Evropske komisije uz podršku Vlade FBiH, Direkcije za evropske integracije BiH, Sekretarijata Energetske zajednice zemalja jugoistočne Evrope i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) – navodi se u saopćenju.

Iz BH-Gasa ističu da je sveobuhvatna analiza troškova i koristi za projekt gasovoda “Južna interkonekcija BiH i Hrvatske” na pravcu Zagvozd – Posušje – Novi Travnik/Travnik sa glavnim odvojkom za Mostar  u konačnici pokazala punu opravdanost ovog projekta, čime su se stekli uslovi za njegov nastavak.

Kako se, dalje, navodi, cilj projekta jeste osiguranje  snabdjevanja za sve potrošače prirodnog gasa, kako za postojeće, tako i za nove potrošače, zatim razvoja tržišta prirodnog gasa u BiH/FBiH, diverzifikacije izvora snabdijevanja, te integracije gasnih transportnih mreža BiH sa evropskim transportnim mrežama, kao dio integracije BiH u Evropsku uniju.

– Naredni koraci za realizaciju ovog projekta su izrada sljedećeg nivoa tehničke dokumentacije, odnosno idejnog projekta i studije uticaja na okolinu i društvo, za čiju namjenu su, pored sredstava koje je osigurao BH-Gas, već osigurana i dodatna grant sredstva od USAID-a, a koja će se realizovati preko EBRD-a. Nastavak realizacije projekta je i na ovaj način snažno podržan od Ambasade Sjedinjenih Američkih Država, te od Evropske banke za obnovu i razvoj, koja je izrazila spremnost da kroz kreditni aranžman učestvuje u finansiranju izgradnje projekta gasovoda “Južna interkonekcija BiH i Hrvatske” – navodi se u saopćenju.

Time BH-Gas uz podršku Vlade Federacije BiH nastavlja na realizaciji projekata, koji imaju za cilj smanjenje ovisnosti potrošača ovog entiteta o samo jednom izvoru i pravcu snabdijevanja, saopćeno je iz BH-Gasa.

Energetika.ba / FENA