Problemima u Kreki nikada kraja, u julu nije zarađeno ni za neto plata

Problemima u Kreki nikada kraja, u julu nije zarađeno ni za neto plata

Prema informacijama kojim raspolažemo upitna je i isplata julske plate za uposlenike Kreke. Naime, rudnik Kreka je u julu 2021. godine isporučio na

Prema informacijama kojim raspolažemo upitna je i isplata julske plate za uposlenike Kreke.

Naime, rudnik Kreka je u julu 2021. godine isporučio na tržište nešto više od 70 hiljada tona uglja od planiranih preko 150.000 tona. Ovako niska proizvodnja ne pamti se još od vremena poplava iz 2014. godine i ekstremno teških uslova rada. Posebno zabrinjava što je rekordno niska proizvodnja ostvarena u ljetnom mjesecu. Kako rudnik Kreka dominantno ugalj proizvodi sa površinskih kopova, tradicionalno najveća proizvdonja se ostvaruje u ljetnim mjesecima kada su i najpovoljniji uslovi eksploatacije.

Potrebna sredstva za isplatu plate za mjesec juli iznose oko 4,5 miliona KM a ostvareni prihod od prodaje u mjesecu julu iznosio je oko 3,5 miliona KM.

Zatražili smo stav Uprave Kreke o obavezi isplate plate i načinu obezbjeđenja sredstava. Informisani smo da rudnik Kreka nažalost već duži vremenski period ne ispunjava planove i od proizvodnje ne može da obezbjedi ni isplatu neto plata te da su uglavnom oslonjeni na pomoć Elektroprivrede BiH. Svjesni su da su od Elektroprivrede u prethodnom periodu za potrebe isplata plata uzeli preko 150 miliona maraka i da su i resursi u Elektrporivredi iscrpljeni ali kao jedinu mogućnost za isplatu julske plate vide pomoć od Elektroprivrede.

Kao razlog za ovakvo stanje navode potpuni izostanak proizvodnje na pogonu Dubrave gdje duže od mjesec dana nema proizvodnje. Također su naveli da i zastoj u restruktuiranju i nerealni i megalomanski zahtjevi Sindikata također vode Kreku u još težu situaciju te ako se nešto hitno ne poduzme da je stečaj jedini izlaz iz nagomilanih problema. Uprava je pokušala mjerema smanjenja troškova i uvođenja prekida rada smanjiti troškove rudnika što je naišlo na negodovanje Sindikata.

Dobili smo informaciju da trenutno u rudniku Kreka preko 5% uposlenika se nalazi na bolovanju. Razlog je sezona godišnjih odmora, građevinskih i poljoprivrednih radova kada se masovno zloupotrebljava bolovanje.

Nezvanično smo saznali da je i u samom Sindikatu Kreke došlo do velikog raslojavanja i da radnici iz proizvodnje nisu više spremni da podržavaju ogroman administrativni aparat i aktivnosti Sindikata koji sprečava restruktuiranje i nauštrb proizvodnih štiti neproizvodne radnike i nažalost vode Kreku u stečaj.

Kreka je prevažna za energetski sistem da bi bilo ko sebi uzimao za pravo da se igra sa njenom sudbinom. Ozdravljenje Kreke nema alternativu. Samo je pitanje hoće li ozdravljenje Kreke ići kroz manje bolno restruktuiranje ili puno bolniji stečaj. Do Sindikata Kreke je.

 

D.N.

Energetika.ba