Sarajevo se pridružilo BreatheLife globalnoj kampanji za čist zrak

Sarajevo se pridružilo BreatheLife globalnoj kampanji za čist zrak

Kanton Sarajevo postao je dio BreatheLife globalne kampanje za čist zrak prihvaćanjem poziva Sekretarijata Koalicije za klimu i čist zrak. Na taj n

Kanton Sarajevo postao je dio BreatheLife globalne kampanje za čist zrak prihvaćanjem poziva Sekretarijata Koalicije za klimu i čist zrak.

Na taj način Sarajevo se pridružilo ostalim gradovima koji prepoznaju zagađenje zraka kao jedan od najvećih zdravstvenih i ekoloških rizika na svijetu, kao i potrebu za implementacijom djelotvornih aktivnosti za poboljšanje kvalitete zdravlja i okoliša.

Kantonu Sarajevu će biti ponuđen širok spektar mjera i aktivnosti koje BreatheLife kampanja predlaže za poboljšanje kvaliteta zraka, kao i pomoć za procjenu prioriteta i iznalaženje najboljih i prikladnih rješenja za naš grad.

Zbog dugotrajnih problema koje Sarajevo ima sa zagađenjem zraka u zimskom periodu, bilo je potrebno pojačati aktivnosti na zaštiti ambijentalnog kvaliteta zraka.

Prepoznajući potrebu za djelovanjem, mobilisanjem gradova i pojedinaca kako bi zaštitili zdravlje živih bića i planetu od efekata zagađenja zraka, Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), Program Ujedinjenih nacija za okoliš (UNEP) i Koalicija za klimu i čist zrak (CCAC), su udružile snage i započele novu inicijativu za podizanje svijesti – BreatheLife kampanju („Udahni život“).

Kampanja je dio nove Mape puta Svjetske zdravstvene skupštine za poboljšani globalni odgovor na zagađenje zraka (2016), kao i Rezolucije UN za okoliš (2014) koja poziva na pojačano djelovanje i djelotvornije aktivnosti za suzbijanje zagađenja zraka.

Formirat će se i zajednica ‘BreatheLife gradovi’ koja će raditi na smanjenju zagađenja zraka, te će se prikazivati njihove uspješne priče i djelotvorne aktivnosti za poboljšanje kvalitete zraka, saopćeno je iz Press službe KS.

Inače, zagađenje zraka godišnje ugrožava živote 6,5 miliona ljudi i pogoršava klimatske promjene i to je stalno u porastu, zbog čega je ugroženo i zdravlje ljudi.

Energetika.ba / FENA