Energetika.ba
Doboj

Seminar “Akademije izvrsnosti Most Istok Zapad u BiH” o energetskoj tranziciji i aktivizmu mladih

Autor: Energetika.ba
Seminar “Akademije izvrsnosti Most Istok Zapad u BiH” o energetskoj tranziciji i aktivizmu mladih
Foto: Akademije izvrsnosti Most Istok Zapad u BiH

U Doboju je održan sedmi seminar "Akademije izvrsnosti Most Istok Zapad u Bosni i Hercegovini", a predavači su bili prof. dr. Kasim Tatić, Ilija Trninić i Ognjen Marković.

Ognjen Marković, magistar elektrotehničkih nauka naglasio je kako se moramo planski pripremiti za energetsku tranziciju u BiH.

- Nacionalni energetski i klimatski plan (NECP) je najznačajniji dokument koji definiše budući razvoj energetskog sektora u svakoj zemlji, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Pored ostalog, on definiše ciljeve, politike i mjere usklađene sa EU politikom dekarbonizacije energetskog sektora. Ključni ciljevi NECP-a za Bosnu i Hercegovinu, usaglašeni sa Energetskom zajednicom su, prije svega, smanjenje emisija stakleničkih gasova za 41 posto u odnosu na emisije iz 1990-e godine; povećanje učešća kapaciteta obnovljivih izvora u ukupnim kapacitetima sa 54 posto u 2022. godini na 71 posto u 2030. godini - istakao je.

Mr. Ognjen Marković – “Nacionalni energetski i klimatski plan za BiH” 

Dodaje da to podrazumijeva gašenje oko 340 MW kapaciteta u termoelektranama na ugalj i gradnju oko 2.500 MW kapacieta u solarnim, vjetro i hidroelektanama.

- Procjenjuje se da je samo za gradnju novih kapaciteta iz obnovljivih izvora potrebno oko 2,5 milijardi eura dok je za ukupni proces tranzicije potrebno između sedam i osam milijardi eura - naglasio je Marković.

Kao jedan od ključnih uslova za uspješnu dekarbonizaciju energetskog sektora navodi provođenje "pravedne tranzicije regiona sa eksploatacijom uglja".

- Iza ovog uslova stoji vrlo složen projekat osiguranja ekonomskih aktivnosti u područjima gdje se eksploatiše ugalj i proizvodi električna energija iz uglja. Navedeni projekta obuhvata prekvalifikaciju radne snage, razvoj novih projekata koji će omogučiti zapošljavanje radnos sposobnog stanovništva, promjenu školskih programa, planove zbrinjavanja onih koji ostanu bez radnih mijesta u sektoru eksploatacije uglja - kazao je.

Tvrdi kako mladi ljudi u Bosni i Hercegovinu mogu svojim aktivnim djelovanjem dati doprinos relizacije procesa dekarbonizacije i to, pored ostalog, kroz: učešće u privednim aktivnostima koja se odnose na gradnju malih solarnih elektrana i primjenu mjera energetske efikasnosti, promociju mjera štednje energije, lobiranjem u lokalnim zajednicama na davanju doprinosa procesu dekarbonizacije,
lobiranju na donošenju programa i propisa u naprijed navedenim oblastima.

Ilija Trninić, osnivač i vlasnik Konsultantske kuće "ConTemplum Consulting", govorio je o ulozi civilnog društva i aktivizam mladih u lokalnim zajednicama u BiH.

Ilija Trninić – “Uloga civilnog društva i aktivizam mladih u lokalnim zajednicama u BIH”

- Civilno društvo je sistem vrijednosti u kojem pojedinac ostvaruje interakciju sa institucijama i organizacijama i na taj način gradi se međusobno povjerenje a život svih građana je kvalitetniji. Takvo društvo predstavlja prostor djelovanja i aktivizma naročito mladih kojima podstiče i kreira uslove za preuzimanje odgovornosti. Mladima treba obezbijediti pozitivne uzore u društvu i promovisati humane vrijednosti i načela - rekao je Trninić.

Prof. Kasim Tatić govorio je na temu "Mladi i poduzetništvo", a ova tema otvorila je neka od važnih pitanja vezanih za aktivizam mladih kroz organizacije civilnog društva na lokalnom nivou. Najprije je definiran pojam mladi, prema zakonskim odredbama u FBiH i RS, te pojmovi poduzetništvo i mikro i mala preduzeća, prema klasifikaciji EU i BiH. Dat je prikaz varijabli koje utječu na spremnost mladih na poduzetničke pothvate, te navedene prednosti pokretanja vlastitog poduzeća za mlade poduzetnike. Istaknuto je da pokretanje poduzeća generira brojne prilike za mlade poduzetnike, ali i za lokalnu ekonomiju. Značajna pažnja posvećena je određenim ograničenjima i preprekama za pokretanje vlasitiog biznisa, kao i prijedlozima za njihovo prevazilaženje, prvenstveno na nivou lokalne zajednice.

Prof. Kasim Tatić – “Mladi i poduzetništvo” 

Pomenuti su i relevantni strateški dokumenti koji se odnose na promociju poduzetništva u Bosni i Hercegovini. Interesantni nalazi studije Instituta za razvoj mladih KULT pod nazivom "Situaciona analiza problema i potreba biznisa mladih preduzetnika u Bosni i Hercegovini", poslužili su da se prikaže trenutna situacija u ovoj oblasti u BiH, te da se daju prijedlozi za njeno poboljšanje. Istaknuto je da su omladinskom politikom RS za period 2023-2027. definisana četiri strateška cilja, unutar kojih, za ovu temu, i relevantni ključni strateški projekti: uspostavljanje resursnog centra za mlade, program podrške mladim preduzetnicima “Startap Srpska”, i uspostavljanje prvog naučno-tehnološkog parka u RS. Na kraju konstatirano je da, nažalost kultura u BiH i okruženje podstiču mlade da ostaju u zoni komfora, traže redovno zaposlenje ili posao u javnom sektoru. Na kraju, prisutni mladi ljudi su kroz iznošenje vlastith iskustava dvoje mladih poduzetnika podstaknuti da mijenjaju takvu situaciju i da ipak izađu iz svoje zone sigurnosti i realiziraju svoje poduzetničke ideje.

Robert Jovanović, predsjednik East West Bridge u BiH naglasio je da radi unapređenja integriteta izbornog procesa u BiH od izuzetnog značaja je uvođenje savremenih digitalnih tehnologija, te da bi trebalo provesti javnu raspravu i o uvođenju “obaveze glasanja” u BiH radi povećanja stope izlasnosti na izbore, čime se podiže i nivo odgovornost izabranih u organe javne uprave i donosioce odluka, saopćili su organizatori seminara.