Suglasnost Vlade FBiH na cijene uglja za termoelektrane

Suglasnost Vlade FBiH na cijene uglja za termoelektrane

Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o davanju suglasnosti na cijene ugljena za termoelektrane. Ovom odlukom daje se suglasnost na zahtjev JP El

Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o davanju suglasnosti na cijene ugljena za termoelektrane.

Ovom odlukom daje se suglasnost na zahtjev JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, u kojem su priloženi zahtjevi sedam zavisnih društava rudnika uglja koji su u Koncernu ovog javnog poduzeća i na zahtjev društva Rudnici mrkog uglja (RMU) “Banovići” d.d. Banovići, za cijene uglja za termoelektrane, i to 5,64 KM/GJ za ugalj iz površinske eksploatacije i 6,00 KM/GJ za ugalj iz podzemne eksploatacije. Cijene uglja se diferenciraju u zavisnosti od kalorične vrijednosti uglja, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Za realizaciju i nadzor nad provođenjem ove odluke određuju se Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalno ministarstvo trgovine, svako u okviru svoje nadležnosti.

U obrazloženju za donošenje Odluke navedeno je da je JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo podnijela zahtjev Federalnom ministarstvu trgovine i priložila zahtjeve: RU Kreka d.o.o. Tuzla, RMU Kakanj d.o.o. Kakanj, RMU Breza d.o.o. Breza, RMU Đurđevik d.o.o. Đurđevik, RMU Abid Lolić d.o.o. Travnik – Bila, RMU Zenica d.o.o. Zenica i RU Gračanica d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje u kojima su navedeni i razlozi za traženo povećanje cijena uglja za termoelektrane. Zahtjev je podnijelo i društvo RMU Banovići.

Uprava JP Elektroprivreda BiH d.d. razmatrala je povećanje cijena uglja za termoelektrane i donijela zaključak kojim se obavezala da najkasnije do 3. prosinca ove godine zatraži od Vlade FBiH suglasnost za izmjenu cijena uglja koji se isporučuje ovom javnom poduzeću.

Nadzorni odbor Društva jednoglasno je donio zaključak kojim prihvaća informaciju o provedenim pregovorima i zaključenim Sporazumom sa Samostalnim sindikatom radnika rudnika FBiH, te dao suglasnost na zahtjev za povećanje cijene uglja za termoelektrane.

U zahtjevu JP Elektroprivreda d.d. Sarajevo navedeno je da trenutna prosječna cijena nabavke toplinske vrijednosti uglja iznosi oko 4,9 KM/GJ, te bi u slučaju povećanja za 20 posto to značilo i povećanje cijene toplinske vrijednosti za oko 0,98 KM/GJ.

Također, u zahtjevu je navedeno da se primjenom ovog povećanja cijene na očekivanu količinu nabavke dolazi do iznosa povećanja prosječnih godišnjih troškova eksploatacije uglja na oko 55 milijuna maraka.

U skladu s navedenim, JP Elektroprivreda BiH zatražila je suglasnost na povećanje cijena uglja na nivou osnovne cijene, i to sa 4,70 KM/GJ na 5,64 KM/GJ za ugalj iz površinske eksploatacije, te sa 5,00 KM/GJ na 6,00 KM/GJ za ugalj iz podzemne eksploatacije.

Uz zahtjev JP Elektroprivrede BiH dostavljeno je i mišljenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, kojim se uz detaljnu analizu, zahtjev smatra opravdanim.

Energetika.ba / FENA