Energetika.ba

Analiza

Piše: Kenan Hodžić

Kakve su implikacije krize u Crvenom moru na energetsku stabilnost?