Energetika.ba

Andrzej Duda

Gas

Duda: EU mora da ima druge dobavljače osim Rusije