Energetika.ba

Vjetroelektrana Vlašić

Važan projekt

Vlada FBIH prihvatila zaduženje: Gradi se vjetroelektrana Vlašić