Energetika.ba
Termoenergija

BiH ipak nije dobila 613 miliona eura za izgradnju Bloka 7

Autor: Energetika.ba
BiH ipak nije dobila 613 miliona eura za izgradnju Bloka 7

BiH u novembru prošle godine nije dobila 613 miliona eura od kineske banke za finansiranje projekta izgradnje Bloka 7 - 450 MW u TE Tuzla kao što su tvrdili pojedini mediji.

Elektroprivreda BiH u Budimpešti potpisala je Sporazum o kreditnoj liniji što je samo jedan od uslova za dobijanje novca.

Sporazum o kreditnoj liniji koji su u Budimpešti potpisali predstavnici Elektroprivrede BiH i kineske EXIM banke u bosanskohercegovačkim medijima predstavljen je kao već završena stvar. Brojni mediji krajem novembra 2017. godine izvještavali su u kontekstu ovog sporazuma kako je omogućena izgradnja Bloka 7 te da je riječ o najvećoj poslijeratnoj investiciji u BiH.

Još početkom decembra prošle godine kontaktirali smo Elektroprivredu BiH od koje smo tražili pojašnjenja vezana za potpisani sporazum na Samitu inicijative "16+1". Odgovor smo dobili tek danas.

Na pitanje šta je tačno potpisano u Budimpešti u vezi s izgradnjom Bloka 7 iz Elektroprivrede BiH odgovorili su nam da je 27. novembra 2017. godine potpisan Sporazum o kreditnoj liniji između JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, kao Zajmoprimca i Izvozno-uvozne banke Kine, kao Zajmodavca te da je kredit je namijenjen za finansiranje Projekta izgradnje Bloka 7 – 450 MW u TE "Tuzla".

Od Elektroprivrede BiH tražili smo i da nam odgovori da li je BiH dobila kredit kako je to predstavljeno u medijima. U odgovoru navode da će kredit biti efektivan tek kada državno vijeće NRK odobri Kreditnu liniju, Vijeća ministara BiH potpiše Pismo podrške za realizaciju Projekta izgradnje Bloka 7 – 450 MW u TE "Tuzla", Skupština društva JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo donese Odluku o zaduženju JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo kod Izvozno-uvozne banke Kine za realizaciju Projekta izgradnje Bloka 7 – 450 MW u TE "Tuzla", Parlament FBiH odobri EPC ugovor, Sporazum o projektnom partnerstvu, odabir Izvođača EPC ugovora, transakciju definisanu u Sporazumu o kreditnoj liniji i Garanciju FBiH te Ministarstvo finansija FBiH potpiše Garanciju FBiH.

Na pitanja kada će Elektroprivreda BiH dobiti novac odgovorili su da je prvo povlačenje novca planirano u julu 2018. godine. Navode da će pored Sporazuma o kreditnoj liniji biti potpisan i Ugovor o garanciji između Ministarstva finansija FBiH kao davaoca garancije i Izvozno-uvozne banke Kine kao zajmodavca.

Elektroprivreda BiH nije nam željela dostaviti sadržaj Sporazuma o kreditnoj liniji ističući da je prema uslovima Sporazuma o kreditnoj liniji, sadržaj sporazuma je poslovna tajna.

Energetika.ba / Klix.ba