Energetika.ba
Termoenergija

Novo upozorenje bh.vlastima: Ne odobravati garanciju za kineski kredit

Autor: Energetika.ba
Novo upozorenje bh.vlastima: Ne odobravati garanciju za kineski kredit
Energetska zajednica ponovo je, po treći put u sedam mjeseci, upozorila federalne poslanike da ne odobravaju garanciju Vlade FBiH za kredit kineske državne banke, koji je osmišljen kao pomoć Elektroprivredi BiH za izgradnju Bloka 7 Termoelektrane Tuzla. Pomenuta garancija predstavlja državnu pomoć, stav je nezavisnih pravnika.

Naime, Sekretarijat Energetske zajednice objavio je juče nalaz nezavisnih pravnika koji su ocjenjivali da li u izdatoj garanciji Vlade FBiH po kreditu za izgradnju Bloka 7 ima elemenata državne pomoći, doznaju Vijesti.ba.

"Nezavisni pravnici sada su analizirali odluku Vijeća za državnu pomoć i osnovnu državnu garanciju i potvrdili su nalaze Sekretarijata da garancija za Blok 7 sadrži elemente državne pomoći", saopštili su iz Energetske zajednice, uz poruku da je ovo mišljenje dostavljeno Vijeću za državnu pomoć u BiH.

Iz Energetske zajednice podsjećaju da je Sekretarijat u septembru 2018. godine obaviješten od podnosilaca žalbe ( Aarhus centar u BiH i CEE Bankwatch mreža, op.a) o odluci Vijeća za državnu pomoć iz jula 2018. godine, u kojoj se navodi da državna garancija za kredit kineske izvozno-uvozne banke ne predstavlja državnu pomoć.

"Sekretarijat Energetske zajednice procijenio je odluku Vijeća za državnu pomoć i dodatnu dokumentaciju koju je dostavila Elektroprivreda BiH i došao je do preliminarnog zaključka da garancija za izgradnju Bloka 7 u stvari predstavlja državnu pomoć. Stoga, odluka Vijeća za državnu pomoć nije u skladu sa pravnom stečevinom EU o državnoj pomoći za Energetsku zajednicu", navodi se u saopštenju.

Uzimajući u obzir i nalaz pravnih stručnjaka koji su potvrdili raniji zaključak Sekretarijata, iz Energetske zajednice ističu da bi Vijeće za državnu pomoć u BiH trebalo da ponovi proceduru i preispita garanciju u skladu sa acquis-em o državnoj pomoći Energetske zajednice.

"Sekretarijat takođe naglašava da Parlament FBiH ne treba da odobri garanciju, zasnovanu na neusklađenoj odluci Vijeća za državnu pomoć", kategorični su iz Energetske zajednice.

Oni konstatuju da će Sekretarijat, u skladu sa sporazumima sa institucijama i kompanijama u BiH, nastaviti da podržava jasnu i konačnu odluku koja je u skladu sa zakonima Energetske zajednice, što bi takođe vratilo projekat u pravne okvire.

Podsjećamo, Predstavnički dom federalnog Parlamenta na sjednici 28. februara odlučio je da za četvrtak, 7. marta, odgodi izjašnjavanje o predloženoj odluci o izdavanju garancije Federacije BiH i davanju prethodne saglasnosti za kreditno zaduženje preduzeća Elektroprivreda BiH kod izvozno-uvozne banke Kine za Projekat izgradnje Bloka 7 450 MW Termoelektrane Tuzla.

Tokom rasprave, pojedini poslanici su predložili da se izjašnjavanje o ovoj investiciji prolongira dok Energetska zajednica ne objavi analizu nezavisnih pravnih stručnjaka o tome da li izdata garancija Vlade FBiH po kreditu za izgradnju Bloka 7 ima elemenata državne pomoći.

Nakon što je potvrđeno da garancija sadrži elemente pravne pomoći, pred federalnim poslanicima je odluka da li će uvažiti sugestije Energetske zajednice, koja je i ranije upozoravala da bi odluka o davanju garancije dovela BiH u poziciju kršenja preuzetih obaveza i legislative Energetske zajednice, a što bi prisililo Sekretarijat da pokrene pravne procedure za otklanjanje takvog nezakonitog postupanja.

Ukoliko bi Energetska zajednica pokrenula postupak protiv BiH, konačnu odluku donosi Ministarska konferencija Energetske zajednice, a to bi trajalo najmanje dvije godine.

Energetika.ba