Energetika.ba
Održan sastanak

Sprema se revitalizacija rudnika i termoelektrane “Ugljevik”

Autor: Energetika.ba
Sprema se revitalizacija rudnika i termoelektrane “Ugljevik”
Održan sastanak

​Ministar energetike i rudarstva RS Petar Đokić razgovarao je nedavno u Banjaluci sa predstavnicima uprava matičnog preduzeća “Elektroprivreda Republike Srpske”, RiTE “Ugljevik” i kompanije “Comsar Energy” o aktuelnim pitanjima vezanim za poslovanje rudnika i termoelektrane, kao i pitanjima od zajedničkog interesa ovog privrednog društva i kompanije “Comsar Energy”.

Predstavnici kompanije “Comsar Energy” su izrazili spremnost na dijalog sa preduzećem RiTE “Ugljevik”, a na osnovu sporazuma o saradnji iz 2013. godine, kojim je definisan odnos između RiTE “Ugljevik” i kompanije “Comsar Energy”.

Na sastanku je potvrđena inicijativa koja je predložena na prethodnom sastanku RiTE “Ugljevik” i kompanije “Comsar Energy” u Ugljeviku, da se formira radna grupa koju će činiti predstavnici matičnog preduzeća “Elektroprivreda Republike Srpske”, predstavnika RiTE “Ugljevik” i kompanije “Comsar Energy”, čiji će primarni zadatak biti analiza sporazuma o saradnji iz 2013. godine između preduzeća RiTE “Ugljevik” i kompanije “Comsar Energy”, te predlaganje rješenja za unapređenje samog sporazuma i odnosa definisanih njime.

Učesnici sastanka su naglasili potrebu daljih ulaganja u rudnik i termoelektranu, u cilju održanja proizvodnje i nesmetanog rada postrojenja.

S tim u vezi, jedan od zaključaka sastanka je i da je, u cilju održanja što duže pogonske spremnosti postrojenja, potrebno da Elektroprivreda Republike Srpske, u saradnji sa RiTE “Ugljevik”, predloži model finansiranja revitalizacije rudnika i termoelektrane, u skladu sa posljednjom ekspertizom izrađenom za potrebe matičnog preduzeća Elektroprivrede i Vlade Republike Srpske. Ekspertiza je pokazala potrebu revitalizacije rudnika i termoelektrane “Ugljevik” kako bi se maksimalno produžio njen rad do krajnjeg datuma dekarbonizacije, a to je 2050.godina.

Konstatovano je da je ova ekspertiza jasna podloga i smjernica koju, bez odlaganja i maksimalnim zalaganjem, uprava RiTE „Ugljevik“ i uprava matičnog preduzeća trebaju realizovati. Na taj način, primjenom zaključaka iz ove ekspertize, će se osigurati rad svih zavisnih preduzeća u sistemu Elektroprivrede, pa i RiTE „Ugljevik“.