Energetika.ba
Termoenergija

Zatvara se još jedna britanska termoelektrana na ugljen

Autor: Energetika.ba

Američki portal 'Power Engineering International' je izvijestio da je zatvorena još jedna britanska termoelektrana za ugalj nakon neuspjeha na tržištu kapaciteta.

Riječ je o TE Eggborough koja se nalazi u Istočnom Yorkshireu i njezinim će zatvaranjem u Engleskoj i Walesu preostati još svega šest termoelektrana na ugalj.

Kao glavni razlog za zatvaranje vlasnici ističu neuspjeh u osiguravanju financiranja na tržištu kapaciteta za 2018. - 2019. godinu. Riječ je o sredstvima koja se isplaćuju proizvođačima električne energije kako bi mogli osiguravati da ne dolazi do nestašica.

Doduše, elektrana bi uz još važeće ugovore na tržištu kapaciteta mogla raditi do njihovog isteka, do kraja septembra 2018. godine, ali bez takvih ugovora u narednom razdoblju nastavak proizvodnje u elektrani koja proizvodi oko 5% električne energije u Velikoj Britaniji i zadovoljava opskrbu za oko 2 mil. kućanstava neće biti ekonomski isplativ.

Energetika.ba