U 2018. godini energijska sanacija 11 objekata javnih ustanova u KS-u

U 2018. godini energijska sanacija 11 objekata javnih ustanova u KS-u

Vlada Kantona Sarajevo (KS) je na sjednici u četvrtak, na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, usvojila i Akcion

Vlada Kantona Sarajevo (KS) je na sjednici u četvrtak, na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, usvojila i Akcioni plan energijske efikasnosti u javnim objektima za period 2018-2020. godina.

Taj dokument je pripremljen u okviru saradnje Kantona i UNDP-ija na realizaciji Projekta “Zeleni ekonomski razvoj”, a pripremi je prethodila izrada Studije energijske efikasnosti javnih objekata u KS, kojom su analizirana ukupno 322 javna objekta iz sektora zdravstva, kulture, obrazovanja, unutrašnjih poslova, rada i socijalne politike i drugih.

Cilj ovog plana je smanjenje potrošnje energije za 6.958.624 kWh godišnje ili 5,01 posto od trenutnih energetskih potreba 322 javna objekta analizirana Studijom.

Pretpostavka je da bi njegovom primjenom bile ostvarene finansijske uštede u iznosu od 1.085.839 KM na godišnjem nivou, uz postizanje standardima zahtijevanog komfora tj. temperature i vlažnosti zraka u prostorijama za rad i boravak, uštede u budžetima, smanjenja korištenja fosilnih goriva, očuvanje prirodnih resursa te u konačnici unapređenje kvaliteta zraka u KS.

Imajući u vidu dužinu perioda na koji se donosi ovaj plan, raspoloživost finansijskih sredstava i kriterije za odabir pomenutih javnih ustanova, odlučeno je da njegov sadržaj čini ukupno 36 javnih objekata/projekata, od kojih je devet objekata u nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, šest objekata u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova, sedam objekata u nadležnosti Ministarstva zdravstva, devet objekata u nadležnosti Ministarstva kulture i sporta te pet objekata u nadležnosti Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS.

Za implementaciju mjera povećanja energijske efikasnosti u tim objektima u naredne tri godine potrebno je izdvojiti 7.955.582 KM, i to 3.160.039 KM u ovoj godini ili 40 posto sredstava, 1.700.015 KM ili 21 posto u narednoj godini i 3.095.528 KM ili 39 posto u 2020. godini. Inače, za realizaciju Akcionog plana potrebno je osigurati sredstva iz različitih izvora finansiranja, kao što su budžet Kantona Sarajevo koji je dominantni izvor, zatim budžeti općina, kreditna i donatorska sredstva te ostali izvori.

U 2018. godini predviđena je energijska sanacija ukupno 11 javnih objekata, za što su u ovogodišnjem Budžetu KS na poziciji resornog Ministarstva obezbijeđena sredstva u iznosu do 1.237.700 KM. Što se tiče ostalih sredstava, ona se trebaju osigurati u zavisnosti od svakog pojedinačnog javnog objekta, baš kao što je slučaj sa tri škole iz oblasti obrazovanja. Riječ je o osnovnim školama “Izet Šabić” i “Peta osnovna škola” te “Srednjoj elektrotehničkoj školi” za čiju su sanaciju osigurana kreditna sredstva u iznosu od 986.148 KM, u okviru Projekta “Energetska efikasnost u BiH” za Federaciju BiH, a koji se realizuje iz kredita Svjetske banke, saopćeno je iz Pres-službe KS-a.

Energetika.ba / FENA