U Gornje drinskoj regiji ulične kampanje protiv izgradnje malih hidroelektrana

U Gornje drinskoj regiji ulične kampanje protiv izgradnje malih hidroelektrana

Aarhus centar BiH u okviru projekta ”Glas za rijeke”, u saradnji s partnerima, udruženjima Eko Habitat Goražde i Eko Centar Višegrad, pokrenuo je ulič

Aarhus centar BiH u okviru projekta ”Glas za rijeke”, u saradnji s partnerima, udruženjima Eko Habitat Goražde i Eko Centar Višegrad, pokrenuo je ulične kampanje s ciljem prikupljanja potpisa protiv izdavanja novih koncesija za izgradnju malih hidroelektrana na području Gornje-drinske regije, odnosno Bosanskopodrinjskog kantona i Grada Goražda te općina Višegrad i Foča (RS).

Prva ulična akcija danas je organizovana u Goraždu, gdje će se potpisi građana prikupljati do 15. oktobra, a potom slijede kampanje u Višegradu i Foči.

Organizatori poručuju da je cilj kampanje zaštita rijeka jer, navode, svjesni su dugogodišnje prakse i budućih planova nadležnih javnih organa, a posebno lokalne uprave, da na netransparentan način planiraju i dodjeljuju koncesije za izgradnju malih hidroelektrana.

Naglašavaju da o potrebi zaštite rijeka u BiH svjedoči dosadašnja praksa njihove devastacije gradnjom MHE sa kojima su, tvrde, prouzrokovane štete sa nesagledivim posljedicima, te su, imajući u vidu buduću opasnost od daljnje devastacije gradnjom novih MHE, organizacije civilnog društva i druga pravna lica i pojedinci pokrenuli uličnu kampanju

– Ovo što se radi rijekama nije korištenje rijeka niti išta obnovljivo, ovo je izumiranje, zločin. Voda je živa, ona je poput krvotoka planete. Ako je uzmete na površini, nestat će ono što puni pukotine u zemlji i opskrbljuje ljudske zalihe, naše bunare I izvorišta. Ljudi misle da nemaju vode zbog suše. Istina je da smo imali vanredne količine padavina, ali rijeke su u cijevima – kazala je voditeljica kampanje udruženja ”Eko Habitat” Goražde Amela Džafović Kešan.

Napomenula je da je u BPK Goražde aktivno devet koncesija za male hidroelektrane.

– Ako ne spriječimo bit će ih više. Najveće blago planete, čista voda, sve je to prodato za oko pola miliona konvertibilnih maraka. U 2019. godini koncesiona naknada je ovom kantonu donijela oko 50.000 KM. Ako većina građana izrazi stav podrške očuvanju rijeka, naše rijeke će ostati nama. Ovo je poziv na djelovanje svima – naglasila je ona.

U građanskoj inicijativi koja će sa prikupljenim potpisima biti dostavljena zakonodavnoj vlasti, od Skupštine BPK Goražde traži se da donese odluku kojom se u potpunosti obustavljaju bilo kakvi novi postupci izdavanja koncesija za nove planirane male hidroelektrane na području Grada Goražde i BPK te da se na taj način onemogući izdavanje koncesija i gradnje, ali i ispoštuje Zaključak Parlamenta FBiH iz juna 2020. godine.

Organizatori ulične kampanje naglašavaju da je na prostoru Gornje-drinske regije, posebno na lokalitetima Foče, Višegrada i Goražda, dosad izgrađeno više MHE na rijekama Osanica, Čemernica, Prača, Kosovska, Govza, Krupica, Oteša, gdje je uočljiv niz propusta u procesima gradnje i njihovom funkcionisanju. Također,  osim investitora (vlasnika), društvena zajednica nema koristi od njih, ili je iskazana minorno u odnosu na neprocjenjive štete koje donose.

U Opštini Foča u opasnosti od izgradnje MHE nalaze se rijeka Bistrica i rijeka Bjelava, čija bi izgradnja dovela do nesagledivih posljedica po ekosisteme, a posebno po vodosnabdijevanje lokalnog stanovništva.

Projekt “Glas za rijeke” implementira se u okviru šireg projekta “Misli o prirodi!” uz finansijsku podršku Švedske.

 

Energetika.ba / FENA