Upravljanje vanrednim situacijama u slivu rijeke Save – WACOM

Upravljanje vanrednim situacijama u slivu rijeke Save – WACOM

Implementacija regionalniog projekta “Upravljanje vanrednim situacijama u slivu rijeke Save (WaterContingency Management inthe Sava RiverBasin) - WACO

Implementacija regionalniog projekta “Upravljanje vanrednim situacijama u slivu rijeke Save (WaterContingency Management inthe Sava RiverBasin) – WACOM” zvanično je počela u julu 2020. godine.

Odobren je u okviru trećeg poziva Interreg  Dunavskog transnacionalnog programa.  Sufinansiran je iz fondova Evropske unije (EDRF,IPA) , a vrijednost projekta je 1.570.581,00 EUR.  Njegov završetak planiran je za decembar 2022. godine.

U projekat su uključeni partneri iz četiri države jugoistočne Evrope kroz koje protiče Sava (Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Srbija). Vodeći partner projekta je Univerzitet u Ljubljani. Partneri iz Bosne i Hercegovine su Federalna uprava civilne zaštite, Asocijacija za upravljanje rizicima AZUR i Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske.

Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo učestvuje kao pridruženi strateški partner.

Cilj projekta je smanjenje okolišnih rizika povezanih sa incidentnim zagađenjima i poplavama, posebno onih sa potencijalnim prekograničnim uticajem, poboljšanom saradnjom i zajednički razvijenim operativnim sistemom za aktiviranje protokola upravljanja akcidentima u slivu rijeke Save. Osim toga, projekat će doprinijeti boljoj transnacionalnoj saradnji na slivu rijeke Save, te omogućiti razvoj mehanizama reagiranja u vanrednim situacijama.

Upravljanje vanrednim situacijama u slivu rijeke Save sačinjavaju tri protokola:

-Protokol o zaštiti od poplava,
-Protokol o sprečavanju onečišćenja voda izazvanih plovidbom  i
-Protokol o izvanrednim situacijama.

Glavni rezultati projekta će biti smanjeni rizici izazvani incidentnim zagađenjem i poplavama transnacionalnih dimenzija i jačanje međusektorske saradnje institucija.

Energetika.ba