Usvojen Registar emisija u zrak i kategorizacija kvaliteta zraka za područje TK

Usvojen Registar emisija u zrak i kategorizacija kvaliteta zraka za područje TK

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Registar emisija u zrak i kategorizacija kvaliteta zraka za područje tog kantona za 2016. godinu. Kako je saop

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Registar emisija u zrak i kategorizacija kvaliteta zraka za područje tog kantona za 2016. godinu.

Kako je saopćeno iz Vlade TK, dokument predstavlja teritorijalnu raspodjelu emisije date zagađujuće materije, a rađen je za jedanaest zagađujućih materija.

Registar emisija je rađen na osnovu zvaničnih podataka sa kojima raspolažu kompanije (emiteri emisija), nadležna ministarstva i Fond za zaštitu okoliša, kao i izvještaja o mjerenjima koja su provedena na području TK za 2016. godinu.

Na osnovu urađenog registra može se zaključiti da su emisije svih polutanata iz javnog sektora i industrije najznačajnije u općini Tuzla i Lukavaca zbog velikih industrijskih i energetskih postrojenja kao i da su emisije SO2 i CO2, iz stambenog sektora najznačajnije u općini Živinice, te da su emisije NOx, CO, NH3, NMVOC, PM10 i PM2,5 iz stambenog sektora najveće na području grada Tuzle.

Maksimalne vrijednosti ukupnih emisija zagađujućih materija dostignute su u tri općine, i to Tuzla, Lukavac i Gračanica, gdje grad Tuzla značajno prednjači u odnosu na ostale općine.

Na nivou kantona najveće emisije iz sektora su iz javnog sektora i industrije i to sljedeći polutanti: sumpor dioksida (87,2 posto), nitro oksida (76,1 posto), ugljen dioksida (86,2 posto), metana (99,4 posto), te iz stambenog sektora (ugljen monoksid 90 posto, amonijak 65 posto, nemetanski ugljenvodonici 66 posto, čvrste čestice PM10 47 posto i PM2,5 70,8 posto).

Kantonalna vlada donijela je između ostalog i Odluku o izmjeni Odluke o ostvarivanju prava iz primarne zdravstvene zaštite povratnika u Republiku Srpsku u JZU na području Tuzlanskog kantona. Ovim je omogućeno povratnicima u Republiku Srpsku pravo na korištenje primarne zdravstvene zaštite u domovima zdravlja na području TK.

Sredstva potrebna za finansiranje bit će obezbijeđena iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja iz ukupnih sredstava namijenjenih za neposrednu zdravstvenu zaštitu u Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u visini do 1.590.000 KM, saopćeno je iz Vlade TK.

Energetika.ba / FENA