Vlada FBIH: Dva miliona KM za plaćanje plina Rusiji

Vlada FBIH: Dva miliona KM za plaćanje plina Rusiji

Federalna vlada je donijela Odluku kojom propisuje prijenos sredstava prikupljenih po osnovu takse za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku pri

Federalna vlada je donijela Odluku kojom propisuje prijenos sredstava prikupljenih po osnovu takse za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u periodu 1992.-1995. godina, planiranih u Budžetu FBiH za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji “Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije javnim preduzećima – Energoinvest d.d. Sarajevo za plaćanje takse Gasprom exportu Moskva”.

Sredstva od 2.000.000 KM bit će utrošena u skladu sa Odlukom o posebnoj taksi za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u periodu 1992.-1995. godina.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će, posebnim rješenjem, uspostaviti proceduru postupanja kod prijenosa sredstava i Federalnom ministarstvu finansija davati naloge da, s posebnog transakcijskog računa, prebaci raspoloživa sredstava.

Energetika.ba