Vlada FBiH izdvaja milion KM za subvencije električnih automobila

Vlada FBiH izdvaja milion KM za subvencije električnih automobila

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas bi trebala donijeti odluku o izdvajanju milion KM u svrhu subvencioniranja građana koji kupuju električne i

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas bi trebala donijeti odluku o izdvajanju milion KM u svrhu subvencioniranja građana koji kupuju električne i hibridne automobile.

Kako je za Avaz rekao resornih ministar Nermin Džindić, po prvi put u budžetu Federacije su planirana sredstva koja će se iskoristiti za poticaj pojedincima pri kupovini električnih automobila u iznosu od milion KM. Dodao je da je definisana i visina iznosa koji se dodjeljuje kao finansijski poticaj pojedincima. Za električna vozila to iznosi 10 hiljada KM, za hibridna električna plug-in vozila 5, koliko i za hibridna full hybrid vozila.

– Ministarstvo je sačinilo Program o dodjeli subvencija pojedincima za kupovinu novih automobila u 2022. godini koji imaju isključivo električni pogon i automobila koja uz motor sa unutarnjim sagorijevanjem, pokreće i električni pogon – rekao je Džindić za “Avaz” i dodao da će se ta vozila zadržati u vlasništvu najmanje dvije godine.

Pod “novim automobilom” smatra se vozilo koje nije bilo u upotrebi i nije ranije registrovano. Prema tehničkim uslovima, prihvatljiva vozila će smatrati električna vozila sa emisijom CO2 0g/km, hibridna električna plug in vozila sa emisijom sadržaja CO2 manjim od 50g/km i hibridna vozila full hybrid” sa emisijama carbon dioksida najviše 130g/km.

Korisnik subvencije može biti državljanin BiH, sa prebivalištem u Federaciji i sa 18 navršenih gotina koji uz podneseni zahtjev dostavo obaveznu dokumentaciju u skladu s Javnim pozivom. Sredstva će se dodjeljivati po osnovu raspisanog Javnog poziva nakon objave odluke u Službenim novinama FBiH.

Program traje do utroška sredstava od 1 miliona KM, a najkasnije do kraja fiskalne godine (odnosno do 31.12.2022. godine).

 

Energetika.ba